Maak je eigen online collectebus

Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Iedere 2 minuten krijgt iemand de diagnose: Jij hebt lepra. Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en diepe armoede. Mensen vermijden contact, uit angst voor besmettting. Dit onrecht moet stoppen. Jij kunt hierbij helpen.

Leprabesmetting stoppen

Leprazending werkt wereldwijd om lepra te stoppen. De laatste 15 jaar is het aantal nieuwe patiënten gedaald van 300.000 naar 200.000 per jaar. Wij willen vanaf 2035 geen besmetting meer. Dit kan, als we er op tijd bij zijn.

Samen lukt het

Met jouw hulp kunnen we besmetting, blijvende handicaps en sociale uitsluiting voorkomen. Één patiënt tegelijk. Collecteer je mee voor leprapatiënten? Samen lukt het: lepra stoppen.