Leprazorg in het Naini Ziekenhuis

6 december 2021

Samenvatting

Lepra is een ingrijpende ziekte. Maar mensen met lepra kunnen hersteld worden door goede zorg. Ons ziekenhuis in Naini zorgt ervoor dat voor iedereen in de regio leprazorg toegankelijk is.

Doel

Dit project heeft als doel leprazorg en hersteloperaties aan te bieden aan mensen getroffen door lepra.

Laatste nieuws over dit project

Leprazorg op grote schaal

Het Naini ziekenhuis is één van de grootste lepraziekenhuizen in India. Het afgelopen jaar zijn er 12.434 mensen behandeld voor lepra. Door de medicijnen die ze krijgen zijn mensen volledig genezen en niet meer besmettelijk.

Fysiotherapie geeft herstel

Dankzij fysiotherapie kunnen mensen die lepra hebben gehad hun ledematen weer goed gebruiken. In 2022 zijn 2341 fysiotherapiebehandelingen gegeven.

Wie profiteren van dit project?

Lepra is een ziekte die nog jaarlijks honderdduizenden mensen treft en miljoenen heeft getekend voor het leven. Ongeveer 70 procent van hen leeft in India.
Het bieden van goede zorg aan leprapatiënten in India is vaak moeilijk. Door het stigma wat op lepra rust, worden mensen vaak uitgestoten als de handicap herkend wordt. Zij mogen door de zichtbare handicap niet meedoen in de gemeenschap.
Patiënten stellen daarom de diagnose en behandeling van lepra uit. Mensen die al in een ver gevorderd stadium van lepra zijn, worden daardoor laat gediagnosticeerd. Sommigen hebben dan al handicaps opgelopen, vaak aan handen en voeten.

Het ziekenhuis in Naini zorgt ervoor dat er voor iedereen in de regio goede leprazorg beschikbaar is. Veel mensen kunnen de kosten voor een behandeling niet zelf betalen. Doordat het ziekenhuis ook inkomen heeft uit het geven van reguliere zorg, wordt wanneer dit nodig is de leprazorg gratis geleverd.

Projectbeschrijving

In 2020 en 2021 heeft het ziekenhuis veel last gehad van beperkingen als gevolg van de covid-19 pandemie. Tijdens ‘lockdowns’ heeft TLM Naini gelukkig nog een deel van de zorg kunnen verlenen aan mensen die getroffen zijn door lepra. Dit was mogelijk omdat een deel van de artsen en verpleegkundigen is gehuisvest op het terrein van het ziekenhuis.  Patiënten die intern zijn behandeld kregen de volgende zorg:

  • hersteloperatie / wond-hersteloperaties
  • revalidatie na een herstel operatie
  • chemokuur (dit is nodig voor sommige patiënten die heel heftige lepra reacties hebben)
  • fysiotherapie en oefentherapie

Naast de interne patiënten bleef het ziekenhuis gedurende de ‘lockdown’ open voor mensen met spoedeisende klachten.

De poliklinieken voor lepra patiënten zijn inmiddels weer open om de nodige zorg, zoals wondzorg, oog-zorg en revalidatie te bieden. Ook de orthopedisch schoen- en hulpmiddelenmakers staan weer klaar om aan het werk te gaan. Op dit moment is het echter voor veel mensen nog niet mogelijk om naar het ziekenhuis te komen en kan de leprazorg maar beperkt worden geleverd. Wel bezorgen we waar mogelijk medicijnen bij de mensen thuis.

Naast de ziekenhuiszorg is het voorlichtingsteam van het ziekenhuis actief in nabijgelegen gemeenschappen. We geven voorlichting over goede hygiëne en het houden van afstand (iets wat in India op veel plekken praktisch onmogelijk is) en hoe besmetting met het COVID-19 virus op deze manier zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Vanuit het ziekenhuis bieden wij op dit moment ook noodhulp, met name aan mensen met lepra en handicaps die extra zwaar zijn getroffen, omdat zij vanwege de ‘lockdown’ geen inkomen meer hebben.

Impact

Wanneer een leprabesmetting op tijd is vastgesteld, kan een persoon met lepra dankzij de behandeling in het ziekenhuis zonder gevolgen herstellen. Hersteloperaties veranderen de levens van de mensen die handicaps op hebben gelopen doordat hun besmetting te laat werd ontdekt. Door de operaties zijn mensen weer mobiel en kunnen ze zelfstandig blijven.

De impact van het ziekenhuis stopt niet bij de behandelingen die het levert. Het ziekenhuis is actief bezig met het verspreiden van kennis over lepra in de regio. Zo weten mensen meer over het herkennen van lepra en wat ze zelf kunnen doen om besmettingen te voorkomen. Daarnaast is er een goede band met de (lokale) overheid, die de kennis en kunde van Naini erkent en er ook in wil meedoen. Het ziekenhuis wil de overheid stimuleren om in de toekomst meer verantwoording te nemen voor het leveren van leprazorg, zodat de bevolking niet langer afhankelijk is van het ziekenhuis voor leprazorg en dus meer mensen kunnen worden bereikt en geholpen.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: Januari 2024-December 2024
Projectgebied: Regio Noord- en Midden-India
Onze bijdrage in 2024: € 42.293

Nog nodig voor 2024: € 0,-.
Contactpersoon: Erni Van Wingerden

 

Terug naar alle projecten