Zelfzorggroepen zorgen voor elkaar

In 11 goed getrainde zelfzorggroepen helpen mensen met lepra en handicaps elkaar om bijvoorbeeld wonden te verzorgen. Zo is de zorg die mensen nodig hebben altijd dichtbij.