Zelfhulpgroep Programma

Geef als partner leprapatiënten hun leven terug

 

Wat is een zelfhulpgroep?

Een gemeenschap van gemiddeld 15 tot 20 personen. Zij krijgen trainingen en helpen elkaar. Vijf manieren waarop dit impact heeft op het leven van mensen met lepra of een handicap:

 1. Voorlichting over lepra
  De leden leren alles over lepra en geven zelf weer voorlichting in hun gemeenschappen. Zo worden vooroordelen over lepra weggenomen.
 2. Samen sterk
  Eenzaamheid is een groot probleem. Door de zelfhulpgroep ontstaat er een nieuwe familie.
 3. Medische verzorging
  Leden helpen elkaar gezond te blijven door wondverzorging en goede hygiëne.
 4. Gezamenlijke spaarpot en kredieten voor hulp aan wie dit nodig heeft, investeringen en het creëren van inkomstenbronnen voor de groep.
 5. Vaktraining
  Training in het opzetten van bijvoorbeeld: fruitteelt, groenteteelt, voedsel bereiden en verkopen, kleding maken, productie van manden en matten, etc.

Dit werkt fantastisch om leprapatiënten en mensen met een beperking een waardig bestaan terug te geven.


Stel, je bent genezen van lepra, maar de ziekte achtervolgt je nog iedere dag. Want je wordt buitengesloten en je bent eenzaam. Je moet bedelen omdat je geen werk krijgt. Of je moet steeds weer naar het lepraziekenhuis reizen voor wondverzorging. Pas als dit soort moeiten overwonnen zijn, ben je écht volledig bevrijd van die ziekte. Maar hoe dan?

Het Zelfhulpgroep Programma geeft leprapatiënten hun leven weer terug.

 

Wat een verademing als je terecht kunt in een groep waar de mensen niet bang voor besmetting zijn omdat je lepra hebt gehad. Die niet schrikken omdat je een handicap hebt, of vergroeide vingers of rare vlekken. Een groep waarin je wordt geaccepteerd zoals je bent. Mensen die weten wat jij hebt doorgemaakt. Die je helpen met hygiëne en wondverzorging. Die je steunen bij het vinden van een baan, het openen van een eigen winkel. Dat zijn de zelfhulpgroepen.

Met het weinige wat ze hebben, steunen de deelnemers elkaar. Maar soms is dat niet genoeg. Daar stappen wij samen met u in als u een partnerschap wilt aangaan. Wij u vragen te investeren in de kostbare levens van leprapatiënten zodat een hele groep kan starten en zelfredzaam wordt.
Vrij van lepra en samen sterk.

IK WORD PARTNER

Hardulia vertelt…

‘Dank u wel. U heeft mij een nieuwe familie gegeven. Samen zorgen we voor elkaar én ik heb werk en inkomen. In plaats van patiënt ben ik nu verpleger, vriendin en ondernemer. Mijn nieuwe familie helpt mij de pijn van lepra te vergeten en het belangrijkste, ik ben niet meer eenzaam. Nu ben ik écht lepravrij!’

 

 

Persoonlijk aanspreekpunt

 Als partner word je door Sylvia van der Hoeven op de hoogte gehouden met korte updates, ontwikkelingen, foto’s en video’s.
Dit kan per post, e-mail of Whatsapp.

Uitreiken naar de meest kwetsbaren in navolging van Jezus. Daar ik zet ik mij samen met u voor in.
Ik geniet van ieder warm contact moment en spreek u graag als u iets wilt delen, vragen of gewoon even wilt praten.

Graag tot snel!
Sylvia

In deze landen zijn we actief met zelfhulpgroepen:

Jezus stak Zijn hand uit

 

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte, bekend uit de Bijbel. Jezus zag om naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen genezing bieden, en uiteindelijk de verwoestende ziekte volledig stoppen. Omdat het nu wél kan, met een nieuwe methode kan leprabesmetting binnen nu en vijftien jaar gestopt worden. Maar we kunnen het niet zonder hulp van mensen zoals jij. Help je mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.

Luizina vertelt…

‘Nadat mijn man overleed stond ik er alleen voor om voor 5 dochters te zorgen. Aangemoedigd door Leprazending startte ik samen met dorpsgenoten een zelfhulpgroep. Door donaties kregen we de mogelijkheid cursussen te volgen in het houden van kippen en het aanleggen van een moestuin. Ik begon met 5 kippen en heb er nu 25! De eieren en groenten kan ik verkopen. Ik voel me gelukkig als ik de lachende gezichten van mijn dochters zie.

Lees  het hele verhaal van Luizina

Laten we lepra geschiedenis maken

IK WORD PARTNER