Zelfhulpgroep Programma

Stel je voor dat je genezen bent van lepra, maar de ziekte achtervolgt je nog iedere dag. Omdat je buitengesloten wordt en eenzaam bent. Omdat je moet bedelen omdat je geen werk krijgt. Of omdat je steeds naar het lepraziekenhuis moet afreizen voor wondverzorging, iedere keer weer. Hoe mooi zou het zijn als je écht volledig bevrijd bent van die ziekte doordat je al deze strubbelingen niet meer hebt?  

Het Zelfhulpgroep Programma geeft leprapatiënten hun leven weer terug.

 

Wat als je samen met andere leprapatiënten een groep kunt vormen? Dat je als het ware een nieuwe familie krijgt. Dat je elkaar helpt met hygiëne en wondverzorging. Dat je met hulp van de groep een eigen winkel kunt openen?

Wat als u ervoor kunt zorgen dat een leprapatiënt niet meer eenzaam en afhankelijk is? Wij willen u vragen te investeren in de kostbare levens van leprapatiënten zodat een hele groep kan starten en zelfredzaam wordt. Vrij van lepra en samen sterk.

 

IK WORD PARTNER

Hardulia vertelt…

‘Dank u wel. U heeft mij een nieuwe familie gegeven. Samen zorgen we voor elkaar én ik heb werk en inkomen. In plaats van patiënt ben ik nu verpleger, vriendin en ondernemer. Mijn nieuwe familie helpt mij de pijn van lepra te vergeten en het belangrijkste, ik ben niet meer eenzaam. Nu ben ik écht lepravrij!’

 

Lees nog een verhaal van één van onze zelfhulpgroepen in Bangladesh.

Als partner help je lepra voorgoed te verslaan

 

 1. Medische verzorging
  Support en training zodat ze wonden goed kunnen verzorgen en door goede hygiëne gezond blijven.
 2. Activiteiten ondernemen om inkomsten te genereren
  Gezamenlijke spaarpot en kredieten voor investeringen, handel en landbouw.
 3. Counseling
  persoonlijke ontwikkeling en opbouw van de groep.
 4. Zelfhulpgroep-coaching
  Begeleiding bij zakelijke afspraken, activiteiten, voortgang en planning t.b.v. het goed functioneren van de groep en hun activiteiten.
 5. Training
  Support vanuit Leprazending aan de groep van opstart naar volledige autonomie. In de opstartfase sturend, daarna steeds meer adviserend op initiatief vanuit de groep.


Wat is een Zelfhulpgroep?

Een zelfhulpgroep is een gemeenschap van gemiddeld 15 -20 personen die elkaar helpt: medische verzorging, inkomsten en sociaal. Het is een beproefde methode waardoor leprapatiënten en mensen met een beperking (verdere) verminkingen kunnen voorkomen, leden actief gaan deelnemen aan de maatschappij en in hun eigen inkomen voorzien.

Persoonlijk aanspreekpunt

 Als partner wordt je door jouw relatiebeheerder Alex Visscher op de hoogte gehouden met korte updates, ontwikkelingen, foto’s en video’s.  Dit kan per post, maar ook per e-mail of Whatsapp zijn. Alex staat ook voor je klaar bij vragen.

Samen mogen wij ons uitstrekken naar de meest kwetsbaren. Hen oprichten in navolging van Jezus, daar ik zet ik mij samen met u graag voor in.

In deze landen zijn we actief met zelfhulpgroepen:

Jezus stak Zijn hand uit

 

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte, bekend uit de Bijbel. Jezus zag om naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen genezing bieden, en uiteindelijk de verwoestende ziekte volledig stoppen. Omdat het nu wél kan, met een nieuwe methode kan leprabesmetting binnen nu en vijftien jaar gestopt worden. Maar we kunnen het niet zonder hulp van mensen zoals jij. Help je mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.

Laten we lepra geschiedenis maken

IK WORD PARTNER