Zelfhulpgroep Programma

Stel, je bent genezen van lepra, maar de ziekte achtervolgt je nog iedere dag. Want je wordt buitengesloten en bent eenzaam. Je moet bedelen omdat je geen werk krijgt. Of je moet steeds weer naar het lepraziekenhuis reizen voor wondverzorging. Pas als dit soort moeiten overwonnen zijn, ben je écht volledig bevrijd van die ziekte. Maar hoe dan?

Het Zelfhulpgroep Programma geeft leprapatiënten hun leven weer terug.

 

Wat een verademing als je terecht kunt in een groep waar de mensen niet bang voor besmetting zijn omdat je lepra hebt gehad. Die niet schrikken omdat je een handicap hebt, of vergroeide vingers of rare vlekken. Een groep waarin je wordt geaccepteerd zoals je bent. Mensen die weten wat jij hebt doorgemaakt. Die je helpen met hygiëne en wondverzorging. Die je steunen bij het vinden van een baan, het openen van een eigen winkel. Dat zijn de zelfhulpgroepen.

Met het weinige wat ze hebben, steunen de deelnemers elkaar. Maar soms is dat niet genoeg. Daarom hopen we van harte dat u een partnerschap wilt aangaan. Wij willen u vragen te investeren in de kostbare levens van leprapatiënten zodat een hele groep kan starten en zelfredzaam wordt. Vrij van lepra en samen sterk.

IK WORD PARTNER

Hardulia vertelt…

‘Dank u wel. U heeft mij een nieuwe familie gegeven. Samen zorgen we voor elkaar én ik heb werk en inkomen. In plaats van patiënt ben ik nu verpleger, vriendin en ondernemer. Mijn nieuwe familie helpt mij de pijn van lepra te vergeten en het belangrijkste, ik ben niet meer eenzaam. Nu ben ik écht lepravrij!’

 

Lees het verhaal van Hadesa (van het filmpje hierboven)

Lees ook het verhaal van Luizina

Geef als partner leprapatiënten hun leven terug

 

Wat is een zelfhulpgroep?

Een zelfhulpgroep is een gemeenschap van gemiddeld 15 tot 20 personen. Zij krijgen trainingen en helpen elkaar met:

 1. Medische verzorging
  Gezond blijven door wondverzorging en goede hygiëne.
 2. Activiteiten ondernemen om inkomsten te genereren
  Gezamenlijke spaarpot en kredieten voor investeringen, handel en landbouw.
 3. Counseling
  Persoonlijke ontwikkeling en opbouw van de groep.
 4. Zelfhulpgroep-coaching
  Begeleiding bij zakelijke afspraken, activiteiten, voortgang en planning t.b.v. het goed functioneren van de groep en hun activiteiten.
 5. Training
  Support vanuit Leprazending, van opstart naar volledige autonomie. In de opstartfase sturend, daarna steeds meer adviserend op initiatief vanuit de groep.

Het is een beproefde methode waardoor leprapatiënten en mensen met een beperking (verdere) verminkingen kunnen voorkomen, leden actief gaan deelnemen aan de maatschappij en in hun eigen inkomen voorzien.


Persoonlijk aanspreekpunt

 Als partner word je door jouw relatiebeheerder Sylvia van der Hoeven op de hoogte gehouden met korte updates, ontwikkelingen, foto’s en video’s. Dit kan per post, maar ook per e-mail of Whatsapp zijn. Sylvia staat ook voor je klaar bij vragen.

Samen mogen wij ons uitstrekken naar de meest kwetsbaren. Hen oprichten in navolging van Jezus, daar ik zet ik mij samen met u graag voor in.

In deze landen zijn we actief met zelfhulpgroepen:

Jezus stak Zijn hand uit

 

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte, bekend uit de Bijbel. Jezus zag om naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen genezing bieden, en uiteindelijk de verwoestende ziekte volledig stoppen. Omdat het nu wél kan, met een nieuwe methode kan leprabesmetting binnen nu en vijftien jaar gestopt worden. Maar we kunnen het niet zonder hulp van mensen zoals jij. Help je mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.

Laten we lepra geschiedenis maken

IK WORD PARTNER