Wat wordt het: Afrika of Europa?

17 februari 2017

Jongeren in Afrika willen graag een toekomstperspectief in eigen land. Het continent kent een sterke bevolkingsgroei. En veel Afrikaanse jongeren zoeken de komende jaren werk om zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden. Via een betaalde baan, of een eigen onderneming. Vandaag de dag zien we veel jongeren die een levensgevaarlijke reis ondernemen in de hoop op een beter bestaan in Europa.

Leden van PerspActive werken in verschillende landen met en voor jongeren om hen toekomstperspectief in eigen land te bieden. Daar wordt iedereen beter van. Jongeren denken dan wel drie keer na, vóórdat ze zich wagen aan een reis naar Europa met onzekere uitkomst.

Stem voor een goede toekomst
Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen in Nederland. PerspActive wil dat de nieuwe regering zich gaat inzetten voor jongeren wereldwijd. Er moet meer geld beschikbaar komen voor goede projecten in Afrika en het Midden-Oosten om jongeren aan werk te helpen en hen dáár een goed toekomstperspectief te bieden. Dit kan door goede opleidingen, door te bemiddelen tussen bedrijven en jongeren, door de landbouwsector te innoveren en weer aantrekkelijk te maken voor jongeren en door bijvoorbeeld ondernemingszin te stimuleren.

Stem voor #1wereld
PerspActive pleit voor een kans voor iedereen om zich te ontwikkelen en zichzelf te onderhouden. Wij geloven dat dit uiteindelijk veel effectiever en goedkoper is voor Nederland en Europa dan de kosten van jarenlange asiel- en inburgeringsprocedures. Nederland moet dan nu wel meer investeren in ontwikkelingssamenwerking, en met name in jongeren, dan we nu doen. Stem op 15 maart a.s. daarom voor #1wereld, zodat we gezamenlijk de nieuwe regering kunnen aanspreken op een grotere inzet hiervoor!