Added value/toegevoegde waarde

te-laat-2a2Ik ben in Nepal als adviseur, als consultant. Een adviseur/ consultant wordt uitgenodigd om een bedrijf beter te laten functioneren, meer productie, minder kosten etc. Hij of zij levert een bedrijf toegevoegde waarde op, tenminste dat is het uitgangspunt, en daar maak ook ik mij sterk voor. Zo ben ik dan hier terecht gekomen. Niet direct voor financiële winst, maar voor gezondheidswinst .

Op het budget van een project in een ’low resource/ income country’ komt geen post ‘adviseur’ voor.  Tussen 2 haakjes: de term  Ontwikkelingsland gebruiken we niet meer. Zijn de ontwikkelde landen ontwikkeld? In welk opzicht? Beter dus om minder belastende en meer neutrale term te gebruiken. Minder inkomen per hoofd van de bevolking, minder economisch productief sterk! Minder door de overheid te besteden geld o.a. aan gezondheidszorg etc. Dat laat zich vertalen in Low Resource Countries.

Ik heb op deze trip het financiële voordeel gehad dat ik de reis naar het Wereld-lepracongres naar Beijing betaald kreeg. Dan maak je op de terugweg toch een tussenstop in Nepal? Dat heeft het voor mij wel gemakkelijker gemaakt, maar dit geldt natuurlijk niet voor Mariet.

Gelukkig zijn we hier omarmd door een ontvangende zendings-/ontwikkelingsorganisatie INF en die hebben huisvesting voor ons geregeld. Eigenlijk is daar geen budget voor want iedereen die voor deze organisatie werkt wordt uitgezonden door een betalende organisatie of zorgt voor eigen middelen door een vriendenkring op te bouwen of door Crowdfunding of door een eigen  organisatie op te zetten. INF heeft twee kantoren in Kathmandu en Pokhara, waar wij wonen, die vanuit de algemene middelen en door andere zendings- en ontwikkelingsorganisaties worden gefinancierd en van waaruit al het werk in de drie Westelijke provincies wordt gecoördineerd.

We zijn ook omarmd door de diaconale tak van onze kerk, M+Power. Zij begeleiden en steunen ons, geestelijk, maar niet materieel. Gelukkig heeft  Leprazending een rekening, waarop iedereen die ons én het leprawerk in Nepal willen steunen geld over kunnen maken.

Nog een tip – Vergeet niet te kijken naar de afleveringen over lepra (Bangladesh) van Family7- iedere woensdag van de maand oktober is er een uitzending geweest. Nu via de volgende link nog te zien:  https://www.leprazending.nl/family7inactie. De afgelopen jaren ben ik een keer of 5 in dit project op bezoek geweest. Mooi dit zo terug te zien.

Namaste en Zegengroet vanuit Nepal, WiMariet

Voor diegenen die ons en het leprawerk in Nepal willen steunen:

Leprazending Apeldoorn: NL49 INGB 0000 889 889 o.v.m. WiMariet-Nepal