Discriminerende wet wordt aangepast

Wat een overwinning. In India is kortgeleden eindelijk een oude echtscheidingswet aangepast. In de oude wet was lepra een legale reden om een echtscheiding aan te vragen. Daarvan maakten vooral veel mannen gebruik. De scheidingsgrond is nu verwijderd uit de wet omdat lepra nu een ziekte is die te genezen is. En dat is goed nieuws voor vrouwen met lepra.

Dat de wet nu veranderd is, is een grote stap om Indiërs ervan te overtuigen dat  lepra te genezen is. Helaas zijn we er nog niet. De oude, ingesleten vooroordelen over lepra zitten diep ingesleten in de cultuur van India.

Verkiezingen

Er zijn nog vele tientallen andere wetten waar lepra als grond wordt genoemd om mensen buiten te sluiten. In New Delhi worden leprapatiënten bijvoorbeeld nog geweerd uit de metro als ze geen verklaring van een arts bij zich hebben dat ze niet besmettelijk zijn. Ook worden mensen die ooit lepra hebben gehad vaak buitengesloten bij verkiezingen van de dorpsraad (panchayat).

Leprazending onderhandelt met de politiek om de discriminerende wetten tegen leprapatiënten in India te schrappen. Het is een weg van de lange adem, maar stapje voor stapje komen we dichterbij. Dit is zo’n overwinning.

Leven zonder uitsluiting

Vindt u het belangrijk dat we blijven onderhandelen en het via diplomatieke kanalen blijven opnemen voor mensen met lepra? Steun ons dan. Samen helpen we leprapatiënten aan een leven zonder uitsluiting.

 

Uma