Helpen met jouw kerk

Dankdag

Collecteer voor mensen met lepra op Dankdag en download hier de poster om de collecte mee aan te kondigen. Vrij te gebruiken in uw kerk. Dank u wel!

Wereld Lepradag

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

Stuur een kaartje aan kinderen met lepra

Veel kerken doen mee om een kaartje te sturen aan kinderen met lepra. Hieronder kunt u deze aanvragen. Vervolgens zorgen wij dat uw bemoediging aan een kind met lepra gegeven wordt. Inmiddels zijn de eerste kaarten onderweg. Zie deze video van Sunday (Leprazending Nigeria).

Doe mee!Dit kan het gehele jaar.

Kom tijdens Wereld Lepra Dag in actie voor mensen met lepra. Het kan op verschillende manieren:

 • Geef op Wereld Lepra Dag (zondag 26 januari 2020) of een andere zondag aandacht aan lepra in de dienst of/en bij de kinderen. Bijvoorbeeld door middel van een powerpoint, filmpje, preek of gebed.
 • Hang de poster op.
 • Stuur met uw gemeenteleden kaarten naar leprapatiënten (gratis te bestellen via onderstaand formulier)
 • Collecteer voor de zorg aan leprapatiënten op Wereld Lepra Dag.
 • Nodig één van onze sprekers uit om meer te vertellen over lepra.

Besteed in uw kerk aandacht aan Lepra:

Nagammal Stop Lepra NuVoor kerken stelt Leprazending gratis materialen beschikbaar, zoals…

 • posters (om de dag/collecte aan te kondigen)
 • gratis kaarten (om naar leprapatiënten te sturen)
 • preekschets/bijbelstudie (met liedsuggesties, voor invulling van de dienst)
 • Filmpje of powerpoint (om de collecte aan te kondigen)
 • persbericht (voor uw kerkblad)

Bestel gratis materialen via onderstaand bestelformulier.
De poster en kaarten ontvangt u per post, de overige materialen worden per email verstuurd.

 • A3-poster waarop u zelf een datum kunt invullen. Aantal:
 • Kaarten die uw kerkgangers ter bemoediging kunnen sturen aan kinderen met lepra. Aantal:
 • Mogen we u per e-mail op de hoogte houden van acties of nieuws voor kerken? (ongeveer 4x per jaar)

Download hier het powerpointfilmpje LEPRA = PAREL of het levensverhaal van Nagammal.