Voedselzekerheid voor mensen met een beperking #WeAreAble

20 februari 2021

Uitsluiting en ontoegankelijke milieus maakt dat mensen met een beperking kwetsbaar zijn voor honger, ondervoeding en gevolgen van rampen. Toegang tot voedsel en land is wereldwijd een grote uitdaging voor mensen met een beperking. De COVID-19-crisis legt deze ongelijkheden niet alleen bloot, maar vergroot ze ook. Om SDG Doel 2 van de VN: “geen honger” te bereiken, moeten we de barrières aanpakken waarmee mensen met een beperkingen worden geconfronteerd.

Daarom zijn we een prachtig project gestart met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit doet Leprazending niet alleen, maar samen in een sterk consortium om samen te werken aan inclusieve voedselzekerheid. Door de dialoog tussen lokale overheden en (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking te versterken, zal We Are Able!’ de stemmen versterken die oproepen tot ‘geen honger’ en gelijke toegang. Door een effectievere politieke participatie krijgen mensen met een beperking betere toegang tot voedsel en land.

Het ‘We Are Able!’ consortium wordt gevormd door Leprazending, ZOA, SeeYou Foundation, mensen met een handicap in Afrika (African Disability Forum) en Nederland (Ieder (in)), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG International) en The Hague Academy.

Het consortium is actief in gebieden waar mensen door aanhoudende crises te maken hebben met ernstige vormen van voedselonzekerheid: Burundi, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Oeganda, Soedan en Zuid-Soedan. Onze partner DCDD zal haar expertise op het gebied van lobby en belangenbehartiging inzetten om het bewustzijn van uitsluiting – zoals ervaren door partners in het Zuiden – te vergroten bij Nederlandse en internationale belanghebbenden op het gebied van voedselzekerheid.

Samen bereiken we voedselzekerheid voor iedereen! We Are Able to achieve food security for all!

 

Kwetsbare mensen helpen?

Wil je zelf meehelpen om kwetsbare mensen, mensen met lepra te helpen? Je kunt hier een donatie doen voor Leprazending.

Doneren