Stop leprabesmettingen – VIL FREE Project D.R. Congo

15 december 2021

Samenvatting

De Democratische Republiek Congo (D.R. Congo) staat wereldwijd vierde in de ranglijst van landen waar lepra veel voorkomt. En dit zijn alleen de bekende gevallen. Het vermoeden is dat er nog veel meer mensen zij met lepra. Wanneer lepra sneller ontdekt wordt, kan het aantal besmettingen snel worden teruggebracht. Daarom richt Leprazending zich op het stoppen van besmettingen door het toepassen van een nieuwe aanpak om Leprabesmettingen te stoppen: SDR-PEP.

Doel

Het doel van dit project is om de overdracht van lepra te doorbreken in de provincie Sankuru doormiddel van vroege detectie van lepra, routinematige controle van contacten en toediening van SDR-PEP aan alle contacten van mensen die besmet zijn met lepra.

Laatste nieuws over dit project

Screenen: de belangrijke eerste stap is begonnen

Om lepra in de regio Sankuru te kunnen stoppen is het van groot belang eerst alle mensen met lepra te vinden. In de afgelopen maanden is begonnen met het screenen van de mensen in de regio op lepra. Bij 609 mensen is onderzocht of ze lepra hebben. Hiervan waren 107 mensen besmet met lepra.

Training aan dokters, verpleegsters, en stafleden

In november 2021 zijn twee belangrijke trainingen uitgevoerd. Het team dat  het project in de hele provincie moet leiden bestaat uit 4 dokters, 3 verpleegkundigen en 2 andere stafleden. Zij zijn goed voorgelicht over lepra. Hierdoor kunnen zij beginnen aan het in kaart brengen van de huidige situatie in de provincie op het gebied van lepra. Dit is een cruciale eerste stap voor het succes van het project.

De tweede training heeft 13 verpleegsters die aan het hoofd staan van de gezondheidsklimkieken in de regio voorgelicht. Nu zijn ook zij goed voorbereid op het werk dat ze in het project moeten doen.

Wat is SDR-PEP?

Een van de grootste problemen bij het stoppen van leprabesmettingen is dat de zichtbare kenmerken van lepra zich vaak langzaam ontwikkelen. Hierdoor kunnen mensen zonder te weten dat ze met lepra besmet zijn toch de bacterie verspreiden. Daarom wordt er al jaren onderzoek gedaan naar een mogelijk vaccin of preventief medicijn om de bacterie in een vroeger stadium te doden, zodat mensen sneller lepravrij zijn en zij minder anderen besmetten.

Op dit gebied is er in de afgelopen jaren een doorbraak geweest. Er is mede dankzij onderzoek van Leprazending een nieuw medicijn ontwikkeld, Single Dose Rifampicin-Post Exposure Profylaxe (SDR-PEP). Dit preventieve medicijn, een eenmalige antibiotica, kan leprapatiënten in een heel vroeg stadium genezen. Nauwe contacten van mensen die positief zijn getest op lepra krijgen dit medicijn. Hierdoor worden veel nieuwe besmettingen, die normaal pas te laat zouden worden ontdekt, genezen en worden nieuwe besmettingen voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit leidt tot 60% afname van nieuwe besmettingen.

Projectbeschrijving

Het project  duurt drie jaar en is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase legt de basis van het project. Door onderzoek te doen krijgen we een goed beeld van de historische situatie van lepra in de regio. Zo leren we op welke plekken de meeste besmettingen te verwachten zijn. Ook verzamelen we op deze manier gegevens die we gebruiken om uiteindelijk de impact van het project mee te meten. Daarnaast leiden we de gezondheidswerkers op zodat ze alles weten over het toepassen van SDR-PEP.

In de tweede fase gaan de gezondheidswerkers de regio in. Ze verspreiden kennis over lepra en SDR-PEP onder de bevolking door bewustwordingssessies. Ook organiseren ze zogenaamde ‘skin camps’. Dit zijn bijeenkomsten op een centrale plek in een van de 7 gezondheidsregio’s in Sankuru. Voor zo’n bijeenkomst zijn alle mensen uit de regio uitgenodigd om zich laten testen op lepra en om contact onderzoek uit te kunnen voeren. Wanneer nodig krijgen mensen SDR-PEP toegediend. Naast deze grootschalige bijeenkomsten gaan de gezondheidswerkers ook regelmatig de regio rond in gemeenschappen waar leprabesmettingen zijn vastgesteld.

Tot slot wordt aan het einde van het project een goed overzicht van de resultaten gemaakt. Met deze resultaten gaan we naar overheidsinstanties om te laten zien hoe de SDR-PEP methode werkt. Hiermee willen we ze overtuigen om de methode ook in hun regio’s uit te laten voeren.

Impact

In totaal worden in dit project ongeveer 13.000 mensen behandeld met het lepramedicijn MDT of met SDR-PEP. Hierdoor worden besmette mensen genezen en stopt de verspreiding van lepra. Doordat we actief zoeken naar nieuwe lepragevallen in de dorpen en tijdens ‘skin-camps’ vinden we verborgen gevallen eerder. Dit voorkomt veel nieuwe besmettingen en daardoor ook de gevolgen van deze besmettingen (ziekte, uitsluiting en handicaps). De uiteindelijke impact is dat de lepra-besmettingen in de provincie Sankuru zullen stoppen. Door de focus op leren, kennisontwikkeling en het delen van lessen en ervaringen is de verwachting dat de impact de provincie Sankuru overstijgt. Als eerste PEP-project in D.R. Congo baant het project de weg voor landelijke toepassing van SDR-PEP als methode om leprabesmettingen te stoppen. Op termijn draagt het zo dus ook bij aan het stoppen van de besmettingen in heel D.R. Congo.

Waarborging van de impact

Het project wordt elk jaar actief geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd:  mid 2021- mid 2024
Projectgebied: Regio Sankuru, D.R. Congo
Budget 2024: € 42.500

Nog nodig voor 2024: € 0,-. Dit project wordt voor de volledige projectduur ondersteund door een fonds, en door TLM New Zealand.
Contactpersonen: Heidi Hoogvliet, Klaas Evers

 

Terug naar alle projecten