Vakscholing voor een nieuwe toekomst

Jongeren met lepra, in het bijzonder meisjes, hebben vaak te maken met discriminatie en worden regelmatig van school geweerd. Zonder opleiding zijn zij kansloos op de arbeidsmarkt. Vakonderwijs is een uitstekende manier om dit probleem aan te pakken. In India ondersteunt Leprazending vakonderwijs op twee manieren: Vakscholen voor jongeren en een college op wielen dat vakonderwijs biedt aan vrouwen in afgelegen gebieden.

 

Doel

Dit project geeft jongeren en vrouwen een nieuwe kans op weg naar zelfstandigheid door een volgen van een vakopleiding.

Concrete vraag:

Voor dit jaar en volgend jaar is er nog zo’n € 20.000 nodig om dit project te financieren.

Graag willen wij u vragen om het komende jaar dit project te ondersteunen. Ook is het mogelijk om dit project voor meerdere jaren te ondersteunen.

Met uw gift helpt u mensen met lepra en handicaps op weg naar een betere toekomst.

Hoeveel studenten wilt u dit jaar/ de komende jaren helpen op weg naar zelfstandigheid en ondernemerschap?

-Met een investering van EUR 1.100,- draagt u er aan bij dat  via het College on Wheels 5 vrouwen eigen inkomen kunnen starten

-Met een investering van EUR 5.000,- zorgt u ervoor dat 5 studenten een volledig jaar een vakopleiding kan volgen, inclusief kosten voor medische zorg.

Uw bijdrage, groot of klein, is een gift voor het leven!

Projectactiviteiten

In 2023 ondersteunt Leprazending de vakschool in Faizabad. Hier willen we het onderwijs van minstens 25 leerlingen mogelijk maken. Op onze vakscholen krijgen jongeren niet alleen een opleiding, maar ook medische en mentale hulp. Zo geven we deze jongeren een toekomst.

Rondom de vakschool in Faizabad, en in de regio’s Vadathorasalur en Viazianagaram brengen we het vakonderwijs naar de meest afgelegen gebieden via een college op wielen (zie pagina 4). Dit ‘College on Wheels’ wil per regio rond de 235 vrouwen per jaar trainen. Deze trainingen zijn vooral gericht op het starten van een eigen winkel of bedrijfje. Zo kunnen vrouwen in afgelegen gebieden zelf hun inkomsten verdienen.

Over het project

De vakschool in de praktijk

Het aanbod aan vakopleidingen

De vakschool wil relevante vakopleidingen blijven bieden. Daarom gaan de opleidingen ook mee met de tijd. Op dit moment heeft de vakschool de volgende opleidingen:

  • Het naaien van kleding en tassen. Veel leerlingen komen terecht in grote nationale naaiateliers met goede werkomstandigheden.
  • Diesel mecanicien. De studenten kunnen na hun opleiding terecht bij bedrijven als Tata en Mahindra, maar ook bij de nationale spoorwegen.
  • Lasser. Veel van deze studenten krijgen een baan bij de spoorwegen. Deze opleiding is erg praktisch. Zo zetten leerlingen bijvoorbeeld tafels in elkaar die op de vakschool gebruikt worden.
  • ICT en systeembeheer. Hier leren jongeren alles wat relevant is om snel en efficiënt met computers te werken. Hierbij maken ze gebruik van een Smart Classroom die recent dankzij steun uit Nederland is ingericht.
  • Elektricien (nieuw). De studenten leren via zeer praktische lespanelen alles over elektrische aansluitingen (foto rechtsonder). Deze studenten zijn door werkgevers in heel India zeer gewild.
  • Solar elektricien (nieuw). Deze opleiding gaat in de zomer van 2023 van start. Doordat er ook zonnepanelen zijn geplaatst bij de vakschool is de opleiding praktisch ingericht. Zonne-energie is in India een cruciale stap om de extreme vervuiling te verminderen.

Samenwerken met bedrijven

Lokale en nationale bedrijven zijn cruciaal als partners van de vakschool. We werken samen met zo’n 100 bedrijven. Die geven onder andere lesmateriaal of organiseren open dagen voor de leerlingen. Ook werken we samen met de bedrijven om de leerlingen direct na hun opleiding een baan aan te kunnen bieden.

College on Wheels

Een mobiele Training Unit, ook wel ‘College on Wheels’ genoemd, staat centraal in deze aanpak. Dit is een bus die is uitgerust met allerlei lesmaterialen waaronder laptops, voorbeeldproducten, (agrarische) gereedschappen etc.. Leslokalen kunnen direct worden opgezet vanuit de bus. Ook dient de bus als mini-bibliotheek en informatiebalie voor de dorpen waar ze op bezoek zijn. Soms wordt de bus ook ingezet om met de studenten een voorbeeldbedrijf of trainingslocatie te bezoeken. In elk projectdorp worden, voor een periode van drie maanden, vakopleidingen verzorgd voor vrouwen die getroffen zijn door lepra, handicaps en armoede. Studenten krijgen niet alleen een opleiding, maar worden ook geholpen bij het vinden van werk, onder andere via bedrijven uit het netwerk van Leprazending India. Ook kunnen de studenten steun krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijfje.

Een ruim aanbod aan relevante vakopleidingen

Voordat de trainingen ontwikkeld en gegeven worden, wordt er eerst een marktonderzoek gedaan om te kijken welke opleidingen het meeste kans bieden op werk of een succesvol bedrijf. Daarna wordt er een ruim aanbod aan opleidingen ontwikkeld zodat er voor iedereen een passende training is. In 2022 zijn vooral trainingen gegeven in het produceren van hygiënische producten of voedsel.

Zelfhulpgroepen

De deelnemers in het programma worden aangemoedigd en geholpen om zelfhulpgroepen te vormen. Deze groepen, van 10-15 personen, werken samen aan economische en sociale zelfstandigheid van de leden.  In het project worden de geleerde vaardigheden ingezet om als individu (en soms ook als groep) bedrijfsactiviteiten op te zetten. Door deelname aan deze groep blijven de deelnemers ook langer betrokken bij elkaar dan alleen gedurende de drie maanden durende trainingsperiode. Ze blijven elkaar wekelijks zien, sparen samen geld en helpen elkaar om met de geleerde vaardigheden iets te verdienen door het vinden van een baan of door het starten van een bedrijfje. Ze geven elkaar ook leningen om in te kunnen zetten voor activiteiten die inkomsten genereren.  Daarnaast krijgen ze bij  het College on Wheels ook les in zelfzorg, waarmee ze elkaar in de zelfhulpgroepen kunnen helpen.

Achtergrond van het project

Jaarlijks volgen aan onze vakschool in Faizabad (Uttar Pradesh) 100 jongeren een interne opleiding en krijgen ook nog eens 500 jongeren onderwijs in afgelegen dorpen. De vakschool staat op een terrein van 40 hectare land dat geschonken is aan The Leprosy Mission India om te gebruiken voor leprawerk. Hier staan een lepraziekenhuis, een vakschool, verblijven voor verstoten leprapatiënten en een kerk. Het terrein is een oase van rust in het drukke India.

Een inclusieve vakschool
Veel studenten hebben (bijna dagelijks) medische zorg nodig. Door de aanwezigheid van het Leprazending ziekenhuis kunnen ze deze zorg ontvangen tijdens hun opleiding.
De jongeren krijgen zorg van artsen, fysiotherapeuten en geestelijke begeleiders. Ook zijn er woonverblijven voor de studenten op de campus en ontvangen ze gezonde maaltijden. Hierdoor is het mogelijk voor de jongeren om de opleiding te volgen ondanks hun ziekte, armoede of afstand van hun huisadres naar de school. Door deze inclusieve vorm van educatie en zorg kunnen we juist de meest kwetsbare jongeren een opleiding en daarmee een kans op een nieuwe toekomst geven.

Impact

Vakonderwijs

Doordat veel mensen denken dat lepra besmettelijk blijft, ook na behandeling, is het voor leprapatiënten moeilijk om een baan te vinden of om een eigen zaak te beginnen. Daarnaast speelt mee dat de meeste leprapatiënten weinig of geen opleiding hebben genoten. Dit geldt ook voor de kinderen van deze patiënten en voor jongeren met lepra.

Met actieve ondersteuning door de vakschool wordt de afstand tot de arbeidsmarkt voor hen verkleind en krijgen mensen met lepra kans op een toekomst. Samen met potentiële werkgevers worden de opleidingen zo vormgegeven dat er een zo groot mogelijke match is met de arbeidsmarkt.

Van de studenten die een opleiding volgen via de vakscholen vindt meer dan 75% direct een baan. Dit is met name te danken aan de goede banden die de vakschool heeft met grote  lokale en internationale werkgevers, zoals Tata en Mahindra. Het slagingspercentage is zeer hoog (bijna 100%). Dat komt voornamelijk doordat er nadruk gelegd wordt op de kwaliteit en begeleiding. Jongeren komen in aanmerking voor deelname aan het vakonderwijs als ze gemotiveerd zijn.

Dankzij het inkomen dat de meeste jongeren direct na hun vakopleiding krijgen kunnen ze ook hun families ondersteunen. Hierdoor verbetert ook het zelfvertrouwen van de jongeren.

College on Wheels

Uit ervaringen met College on Wheels in een andere regio in India blijkt dat meer dan 80% van de deelnemers binnen een jaar een baan krijgt of een eigen bedrijf start na de training.

Daarnaast worden de gemeenschappen bereikt met bewustwording over lepra, huiselijk geweld, rechten van vrouwen en zorg voor elkaar. Doordat mensen lepra eerder leren herkennen worden nieuwe leprapatiënten eerder behandeld en kan de overdracht van lepra in deze dorpen gestopt worden. Dit draagt bij aan een vermindering van lepra en op termijn een lepravrij India. Vrouwen krijgen door de bewustwordings-campagnes meer erkenning en respect. Het gevolg is dat zij meer kansen op  scholing en werk hebben.

Terug naar IMPULS projecten