Samen op weg naar zelfstandigheid, Vakschool India

11 oktober 2021

Samenvatting

Jongeren met lepra, in het bijzonder meisjes, hebben vaak te maken met discriminatie en worden regelmatig van school geweerd. Zonder opleiding zijn zij kansloos op de arbeidsmarkt. Onze vakscholen in India helpen daarom jongeren met lepra of handicaps met een goede vakopleiding.

Doel

Het doel van het project is om jongeren die geraakt zijn door lepra nieuwe kansen te bieden door middel van praktisch onderwijs. Op onze vakschool krijgen ze niet alleen een opleiding, maar ook medische en mentale hulp. Zo geven we deze jongeren een toekomst.

Laatste nieuws over dit project

Direct een baan na de vakopleiding

Dankzij het uitgebreide bedrijvennetwerk van de vakschool stond dit jaar voor 80% van de studenten al direct na hun opleiding een baan klaar.

Vakonderwijs voor 96 jongeren

In 2022 hebben op de vakschool in Faizabad 96 jongeren vakonderwijs gekregen in onder andere lassen, naaien, IT-vaardigheden, en automechanica.

Wie profiteren van dit project?

De vakschool van Faizabad is speciaal opgericht voor jongeren die geraakt zijn door lepra, handicaps en extreme armoede. Als gevolg van hun ziekte en handicap of de daaraan gekoppelde discriminatie hebben veel van hen een onderwijsachterstand. Dat maakt het lastig voor hen een baan te vinden.  Zonder een opleiding wacht hen een leven van afhankelijkheid van hun familie en gemeenschap. Soms eindigen ze zelfs als bedelaar.

Zorg op de vakschool

Een aanvullend probleem voor jongeren met lepra en handicaps is dat zij zorg nodig hebben, ook tijdens hun opleiding. Normale vakscholen zijn niet ingericht om onderwijs aan hen te kunnen verlenen. Doordat op het terrein van de vakschool zich ook een ziekenhuis bevindt kunnen ze deze zorg ontvangen tijdens hun opleiding. Ook zijn er woonverblijven voor de studenten en ontvangen ze gezonde maaltijden. Hierdoor is het mogelijk voor de jongeren om de opleiding te volgen ondanks hun ziekte, armoede of afstand van hun huisadres naar de school.

Extra aandacht voor de jongeren en hun toekomst

Er is naast de opleiding veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, geestelijke begeleiding en training in zogenaamde ‘life-skills’, o.a. zelfzorg (medisch), financiële zelfstandigheid, presentatie en sollicitatietrainingen en lessen over omgaan met discriminatie.

Doordat veel mensen denken dat lepra besmettelijk blijft, ook na behandeling, is het voor leprapatiënten moeilijk om een baan te vinden. Daarom is Leprazending ook actief betrokken bij het bemiddelen tussen de studenten en potentiële werkgevers. Door deze inclusieve vorm van educatie en zorg kan men de meest kwetsbare jongeren een opleiding en daarmee een kans op een nieuwe toekomst geven.

 

Projectbeschrijving

Leprazending Nederland wil in 2023 zo’n 50 (gehandicapte) jongeren ondersteunen met een vakopleiding. Het gaat daarbij om verschillende vak-scholingen van één jaar, zoals reparatie- en onderhoud van motoren en auto’s, lassen, houtbewerking, onderhoud- en reparatie van huishoud elektronica, naaien en weven en een opleiding in de ICT als basis systeem beheerder.
– Studenten krijgen extra aandacht en begeleiding, om gaten in de basiskennis van studenten op te vullen, zodat de vaktrainingen met goed gevolg kunnen worden afrond.
– De trainingen die in de vakscholen worden gegeven sluiten aan bij de eisen van het werkveld. Ze zijn vaak gekoppeld aan programma’s die al lopen in de omgeving van de vakscholen.
–  Naast de vakopleiding worden er zelf-zorggroepen gevormd onder de studenten met handicaps. Indien nodig worden er speciale materialen beschikbaar gesteld, waardoor ook deze studenten een vak kunnen leren en uitoefenen.
– Leerlingen leren life skills, van financiële planning tot zelfverdediging.

Impact

Van de studenten die een opleiding volgen via Leprazending vindt meer dan 75% direct een baan. Het slagingspercentage is zeer hoog (bijna 100%). Dat komt voornamelijk doordat er nadruk gelegd wordt op de kwaliteit en begeleiding, jongeren komen in aanmerking voor deelname aan het vakonderwijs als ze gemotiveerd zijn. Voor veel van hen biedt deze kans, om een vakopleiding te volgen, uitzicht op een beter bestaan.

De impact van de school gaat echter verder dan een opleiding en werk. Op de vakscholen is er dagelijks een dagopening en overdenking. Hierdoor komen de studenten in aanraking met het evangelie. De extra aandacht voor persoonlijke ontwikkeling  zorgt ervoor dat de opleiding vaak levens veranderend is voor de studenten. Niet alleen de jongeren zelf, maar ook hun gezinnen profiteren mee van de opleiding. Veel oud-studenten van de vakschool dragen met hun inkomen bij aan hun gezin. Hierdoor hebben deze gezinnen meer eten voor gezond voedsel of een opleiding voor de andere kinderen.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief. In 2024 willen we de vakschool helpen om eigen inkomen te krijgen en zo zelfstandig te worden.
Projectgebied: Faizabad, Uttar Pradesh, India
Budget 2024: Afhankelijk van financiering

Nog nodig voor 2024: Afhankelijk van financiering

Contactpersoon: Erni van Wingerden

 

Terug naar alle projecten