Vacature: Voorzitter bestuur M/V

In verband met het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter per 1/1/2019 zoekt Leprazending NEDERLAND een nieuwe voorzitter (M/V).

Bestuursleden en medewerkers hebben hart voor de zaak. Professionaliteit en het belang van mensen met lepra staan voorop in onze beslissingen. De onderlinge sfeer is open, professioneel en ontspannen. We zijn kritisch op ons werk en durven elkaar te bevragen en gaan discussies niet uit de weg. Het geld dat we toevertrouwd krijgen van donoren besteden we zuinig en zorgvuldig, met een zo groot mogelijke impact voor de leprapatiënt.

Binnen het bestuur is de voorzitter in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het bestuur, het besluitvormingsproces, en de communicatie en de relatie tussen bestuur, directeur en medewerkers. Daarnaast heeft de voorzitter een belangrijke verbindende rol met het netwerk van The Leprosy Mission Global Fellowship.

Update januari: nieuwe versie profielschets geplaatst, zie onder:

Download hier alle informatie:Profielschets Voorzitter Bestuur Leprazending –  jan 2018