Voorlichting aan de hele gemeenschap

Voorlichting over lepra is cruciaal om vooroordelen over lepra weg te nemen. In 2022 zijn door dit project zo’n 4000 mensen voorgelicht over lepra.