Column: 'Uitnodiging, voor u'

Sameer Wereld Lepra Dag

Is het écht nodig? Een dag, waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor leprapatiënten? Ik zeg: absoluut! Omdat elke dag opnieuw vijftig kinderen te horen krijgen: ‘jij hebt lepra’.

Sameer, de Indiase jongen op de foto, vertegenwoordigt ál die kinderen. Kinderen die vandaag treuren omdat ze niet mee kunnen voetballen. Maar morgen en de dagen erna treuren ze omdat hun leven een schaduw is. Omdat hun lichaam beschadigd is. Omdat ze verstoten zijn door hun gemeenschap vanwege angst voor besmetting, of vanwege angst dat lepra een straf van de goden is.

We weten dat lepra goed te genezen is, ja, dat lepra voorgoed verslagen kan worden. Maar we kunnen het niet alleen. Mag ik u daarom vragen om morgen, Wereld Lepra Dag, te bidden voor leprapatiënten? Misschien wilt u ook uw gemeenteleden, buren, broers en zussen vragen om mee te bidden.

Ter inspiratie deel ik hier het gebed dat wij met al onze Leprazending-collega’s over de hele wereld regelmatig bidden…

Almachtige Vader, schenker van leven en gezondheid, kijk
genadig naar mensen die door lepra lijden. Strek Uw hand uit
om hen aan te raken en te genezen, zoals Jezus deed tijdens
Zijn leven op aarde. Verleen wijsheid en inzicht aan hen die
onderzoek doen naar preventie en herstel van de ziekte. Geef
vaardigheden en genegenheid aan hen die leprapatiënten
dienen. Herenig de verstotenen met familie en vrienden.
Inspireer alle medewerkers van Leprazending in hun werk,
de taak waarvoor zij gesteld zijn, opdat het hen nooit aan
middelen zal ontbreken om het werk voort te kunnen zetten, in
overeenstemming met Uw wil en tot eer van Uw heilige naam.
We vragen in Jezus Christus naam, Uw Zoon, onze Heer. Amen.

Henno Couprie
Directeur Leprazending

 

PS: Luister morgenochtend op Groot Nieuws Radio naar de inspirerende meditatie over hoe Jezus omgaat met zieken en melaatsen.