Waarom deze methode?

In Nederland hoor je niet veel over leprapatiënten, omdat lepra in ons land verslagen is. Wereldwijd krijgt iedere 2 minuten iemand lepra.

Werving aan de deur is een middel om mensen te vertellen over leprapatiënten, zodat ook mensen die Leprazending nog niet kennen de kans krijgen donateur te worden en het leed van leprapatiënten te stoppen. Hoe eerder hoe beter, want donaties uit Nederland maken het mogelijk dat lepra vroegtijdig wordt opgespoord, snel behandeld en verspreiding gestopt. Samen kunnen we lepra voorgoed verslaan.

Het werven op straat gebeurt door een extern wervingsbureau. Door dit wervingswerk uit te besteden kunnen we jaarlijks meer nieuwe donateurs verwelkomen die we zelf met ons kleine team of via andere kanalen bereikt hadden. Wij zijn blij met het enthousiasme van onze jonge ambassadeurs die voor de leprapatiënt aan de deur staan.