Tsjaad

Al meer dan 25 jaar werkt Geeske Zijp uit Apeldoorn in Tsjaad. Ze spoort leprapatiënten op,  zorgt ervoor dat ze medische zorg krijgen en verstrekt hen hulpmiddelen zoals een fietsrolstoel, krukken, een ezel, fysiotherapie en scholing voor blinden

Tsjaad is een groot arm land in Sub-Sahara Afrika. Het grootste deel van de inwoners leeft onder de armoedegrens van één dollar per dag. Ongeveer 80 procent van de bevolking leeft van de kleinschalige landbouw. Inwoners verbouwen zelf  gewassen en hebben soms een paar koeien of geiten. Lepra komt helaas nog veel voor in Tsjaad. Mede door de armoede is dit een groot probleem.

Eén slechte oogst betekent vaak het verschil tussen overleven en honger lijden …of dood gaan.

Lepra in Tsjaad

Lepra in Tsjaad is een groot probleem. Door armoede en door het gebrek aan goede gezondheidszorg in Tsjaad, worden er nog dagelijks volwassenen en kinderen met lepra opgespoord. Soms worden mensen met lepra aangetroffen, die nog nooit door een arts zijn behandeld. Kinderen met lepra in Tsjaad worden soms jarenlang opgesloten in de hut, om discriminatie te voorkomen. Leprazending spoort deze kinderen op, voorziet ze van de juiste medische hulp en hulpmiddelen. Daardoor krijgen deze kinderen weer eigenwaarde en kunnen ze zich weer richten op de toekomst. Een van deze kinderen is Ajiddo Djama. Bekijk zijn verhaal en het project Grace.

Geeske Zijp

Gezondheidsmedewerker Geeske Zijp is sinds 1992 namens Leprazending werkzaam in Tsjaad. Ze is actief in Mongo in de provincie Guéra. Zij is actief voor het project Grace.

De provincie Guéra heeft hoge bergen. Het regent er nauwelijks en de infrastructuur is slecht. Als het wél regent zijn de wegen meteen onbegaanbaar. Het reizen kost veel tijd, mede vanwege de grote afstanden. Geeske reist vaak met een motor of een auto om mensen te bereiken.

Droogte

Een ander probleem in Tsjaad is de droogte met als gevolg honger. Daarom is in 2016 een project gestart om graan op te slaan in graanschuren en daarmee inkomsten te verwerven. Dit project is inmiddels afgerond. Geeske zou graag  een nieuw inkomensproject willen starten in Tsjaad, zodat mensen met lepra of een handicap zelf door middel van (landbouw) activiteiten een inkomen kunnen genereren. Meer informatie over dit project binnenkort. Heeft u mogelijkheden om dit project te ondersteunen, neem dan contact op met Heidi Hoogvliet.

 

 

Interview met Kaltuma

GEEF OM TJAAD

Help het team van Leprazending in Tsjaad

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world