Tsjaad

Tsjaad is een groot arm land in Sub-Sahara-Afrika. Het grootste deel van de inwoners leeft onder de armoedegrens van 1 dollar per dag. Lepra komt helaas nog veel voor in Tsjaad.

 

Leprazending in Tsjaad

Lepra in Tsjaad is een groot probleem. Door armoede en door het gebrek aan goede gezondheidszorg in Tsjaad, worden er nog dagelijks volwassenen en kinderen met lepra gevonden. Veldwerker Geeske Zijp werkt met een team in Tsjaad om mensen met lepra op te sporen en te helpen.

 

 

Project Grace

Mensen van Leprazending sporen kinderen met een handicap of lepra op. Ouders zijn vaak niet in staat om deze kinderen te laten behandelen bij een ziekenhuis of een gezondheidspost.


Al meer dan 25 jaar werkt Geeske Zijp uit Apeldoorn in Tsjaad. Samen met haar team spoort ze leprapatiënten op. Ze zorgt ervoor dat ze medische zorg krijgen en verstrekt hen hulpmiddelen zoals een fietsrolstoel, krukken, een ezel, fysiotherapie en scholing voor blinden.

Daar helpt Leprazending bij. Als het nodig is, bieden we hulpmiddelen als een prothese, rolstoelfiets of aangepaste schoenen.

Video: Geeske vertelt over haar werk in Tsjaad.

Schoenmakers

Geeske verzorgt ook de trainingen van lokale schoenmakers, houdt hier supervisie over, en regelt de aanschaf van hulpmiddelen.

Naast opsporing, behandeling en begeleiding zorgen we ook dat juist kinderen met een handicap ondersteund worden. We helpen soms met een microkrediet. Daardoor kunnen ze weer naar school gaan.

Nieuwe toekomst

Kinderen met een handicap – regelmatig veroorzaakt door lepra – krijgen door steun van donateurs weer hoop en een nieuwe toekomst.

Kaltuma uit Tsjaad heeft lepra. Haar leven veranderde compleet door giften uit Nederland. (youtube)

 

Leprazending draagt in Tsjaad bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties (2015).

Ongeveer 80% van de bevolking in Tsjaad leeft van de landbouw. Een slechte oogst betekent vaak het verschil tussen honger en overleven.

Kinderen met lepra

Medewerkers van Leprazending zijn al jaren actief in Tsjaad. Ze komen naast mensen die lepra hebben ook veel volwassenen en kinderen tegen die door lepra of andere orzaken gehandicapt zijn geraakt. Soms treffen medewerkers mensen met lepra aan, die nog nooit door een arts zijn behandeld.

Kinderen met lepra in Tsjaad worden soms jarenlang opgesloten in de hut. Uit schaamte, of om discriminatie te voorkomen. Deze kinderen hebben geen enkele hoop meer.

Geeske Zijp in Tsjaad

Geeske Zijp

Gezondheidsmedewerker Geeske Zijp is sinds 1992 namens Leprazending werkzaam in Tsjaad. Ze is actief in Mongo in de provincie Guéra.

Provincie Guéra

De provincie Guéra heeft hoge bergen. Het regent er nauwelijks en de infrastructuur is slecht. Als het wél regent zijn de wegen meteen onbegaanbaar. Het reizen kost veel tijd, mede vanwege de grote afstanden. Geeske reist vaak met een motor of een auto om mensen te bereiken.

Droogte

Een ander probleem in Tsjaad is de droogte met als gevolg honger.

HELPT U LEPRAPATIËNTEN IN TSJAAD?

Samen maken we het verschil.