Onze Theory of Change

Onze Theory of Change laat een neerwaartse spiraal zien, veroorzaakt door lepra, én toont de opwaartse spiraal als gevolg van hulp aan leprapatiënten. Het uiteindelijke doel is: samen lepra voorgoed verslaan.

Neerwaartse spiraal door lepra

In landen waar lepra voorkomt worden vooral mensen met een lage weerstand besmet met lepra. Jaarlijks worden meer dan 200.000 mensen met lepra geregistreerd, waaronder 18.000 kinderen. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat lepra vaak niet herkend of geregistreerd wordt.

Wat lepra veroorzaakt

Lepra tast het oppervlakkige zenuwstelsel aan, waardoor gevoelloosheid kan ontstaan. Het leidt tot ontstekingen aan handen, voeten, ogen en huid, met ernstige handicaps als gevolg. Leprapatiënten hebben gespecialiseerde zorg nodig, die niet altijd in de directe omgeving beschikbaar is. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en verstoten uit hun leefomgeving, als gevolg van onwetendheid en het stigma. Door de vooroordelen hebben (ex)-leprapatiënten vaak een negatief zelfbeeld en gebrek aan zelfvertrouwen.

Opwaartse spiraal door hulp

Leprazending streeft naar een lepravrije wereld. In het jaar 2035 willen we leprabesmetting  gestopt hebben. Totdat er geen lepra meer is, bieden we medische hulp, behandeling en herstel aan leprapatiënten. Onze aanpak om lepra voorgoed te verslaan: lepra vroegtijdig opsporen en snel behandelen, zodat lepra stopt voordat het ernstige handicaps veroorzaakt.

Bewustwording en voorlichting

Als lepra verder gevorderd is wanneer we mensen vinden, of als zij om hulp komen, krijgen de patiënten hersteloperaties. Is de handicap niet te verhelpen, krijgen zij protheses of hulpmiddelen. De naasten van leprapatiënten krijgen een preventieve behandeling, zodat lepra geen kans krijgt en leprabesmetting stopt. We werken aan maatschappelijke bewustwording en geven voorlichting zodat de omgeving van leprapatiënten inziet dat leprapatiënten niet gevaarlijk zijn, maar met de juiste hulp net als iedereen kunnen functioneren en meedoen. We laten hen liefdevol en met helpende handen zien dat uitstoten niets oplost.

Plek in de maatschappij

Leprapatiënten worden zodoende niet meer verstoten en kunnen in harmonie leven met hun omgeving. Na de behandeling en eventuele operaties, krijgen patiënten een opleiding op één van de vakscholen, zodat zij een vak leren, daarmee meer kans maken op het vinden van een baan en zodoende kunnen voorzien in hun eigen onderhoud. Jezus Christus is onze bron van inspiratie, ons voorbeeld.

Leprazending betekent voor een leprapatiënt:

  • Gevonden worden. Redding uit een uitzichtloze situatie.
  • Gezien worden. Erkenning, liefde en waardering voor jou als persoon.
  • Herstel van een verwoestende ziekte. Een einde aan de neerwaartse spiraal.
  • Een hoopvolle toekomst en een volwaardig leven tegemoet: Van afhankelijk naar zelfredzaam, een gelijkwaardige plek midden in de maatschappij.