Zelfredzaamheid

Leprapatiënten krijgen een opleiding aan onze vakscholen. Daarmee maken zij grote kans op een baan, of kunnen ze succesvol een eigen bedrijf starten. Op die manier genereren zij zelf een inkomen en kunnen zij een zelfstandig bestaan opbouwen. Jonge leprapatiënten krijgen basisonderwijs en kiezen daarna voor een vervolgopleiding die bij hen past. Leprazending onderhoudt goed contact met ondernemers en geeft hen voorlichting, zodat werkgevers openstaan om ex-leprapatënten in dienst te nemen. Wilt u ook geven voor zelfredzaamheid ten behoeve van mensen met lepra?

Strategie

Vakscholing geeft kansarme (kinderen uit) lepragezinnen de middelen zelfstandig een toekomst op te bouwen. Wij herstellen levens door mensen toe te rusten met vaardigheden zodat werk en inkomen binnen handbereik zijn.

  • In 2015 zijn onze vakscholen gemoderniseerd zodat deze aansluiten op de huidige technologie, arbeidsmarkt en accreditatie-eisen.
  • Naast vakscholen bieden leraren vaktrainingen aan in dorpen aan gezinsleden uit leprafamilies die zelf niet mobiel zijn.

Uitdaging

De Nederlandse overheid is gestopt met het financieren van vakscholen in India. Dat plaatst grote druk op Leprazending om andere bronnen te vinden. We willen kansen om zelfredzaam te worden blijven bieden aan jongens en meisjes uit gezinnen die getroffen zijn door lepra.

Impact

915 huishoudens zijn zelfvoorzienend geworden en hebben duurzaam toegang tot werk en inkomen.

Een eigen inkomen voor Nwe Ni Myint

Nwe Ni Myint is gehandicapt: ze heeft een afwijking aan haar been. Ze komt voor controle bij een van onze revalidatiecentra in de delta van Myanmar.

Als we haar aanmoedigen een vak te leren kijkt ze ons verbaasd aan. Haar moeder zegt: “Oh, maar dat kan ze helemaal niet. Ze is gehandicapt.” Maar vrienden van Nwe Ni Myint en andere dorpelingen moedigen haar aan een opleiding tot naaister te volgen. Ze bespreekt dit met haar moeder. Die geeft, na veel aandringen, uiteindelijk toestemming. Gespannen begint Nwe Ni Myint aan haar opleiding tot naaister.2015-nwe-ni-myint-jaarverslag-2015

We spreken haar leraar als Nwe Ni Myint nog maar net begonnen is met haar lessen. Hij zegt: “Ik moet wat meer tijd en geduld met haar hebben, maar ik ben blij dat ik haar les kan geven. Al is ze pas begonnen met naailes, ze is toch al in staat om heel goed te naaien. Ze doet ook erg haar best om het vak te leren. Ik ben blij dat Leprazending haar steunt.’’ Op dit moment helpt Nwe Ni Myint haar leraar met naailes geven maar ze maakt ook zelfstandig kleren voor haar eigen klanten. Ze is erg blij dat ze daarmee een eigen inkomen verdient. Haar moeder zegt: “Hartelijk dank voor al uw steun en geduld. De mensen om ons heen zijn ook zeer verrast en ontroerd door uw ondersteuning.”

Geef voor zelfredzaamheid