Kennis over Lepra

Er is een toename in doorverwijzing van nieuwe leprapatiënten doordat gezondheidspersoneel symptomen effectiever herkent. Wilt u ook geven voor kennis over lepra?

Strategie

Wij willen patiënten in een vroeg stadium behandelen, zodat de gevolgen van lepra zoveel mogelijk worden voorkomen.

Lokale kennis van lepra verhoogt de kans dat mensen zich eerder melden bij een medische faciliteit.

Betere signalering door de medische staf leidt tot het stellen van een accurate diagnose, goede medische behandeling en het effectief handelen bij complicaties.

  • Leprazending traint gemeenschapsleiders, gezondheidspersoneel en het algemene publiek.
  • Doordat meer mensen in Azië televisie kijken is het bereik van voorlichtingscampagnes gestegen van 24% naar 62% van de bevolking.

Uitdaging

Kennis over lepra bij eerstelijns gezondheidswerkers op peil houden. Lepra krijgt weinig prioriteit bij gezondheidswerkers, daarnaast maakt wisseling van personeel dit moeilijk. Wij willen blijven leren om het belang van kennis over lepra zo goed mogelijk onder de aandacht van de overheid te blijven brengen.

Impact

Patiënten die op tijd toegang krijgen tot zorg kunnen effectief behandeld worden, waardoor handicaps worden voorkomen. De houding van instellingen (service providers), verzorging en kwaliteit van medische en sociale zorg verbetert.

De gevolgen van het ontbreken van kennis van lepra

Acht jaar geleden kwam Kishori Sah naar Delhi om werk te zoeken, zodat hij beter kon zorgen voor zijn gezin. Hij en zijn vrouw Rekha hebben drie kinderen van negen, zes en drie jaar oud. Kishori werkt als een riksja chauffeur, waarmee hij ongeveer € 1,25 per dag verdient. Aan huur voor de kamer, waar hij met zijn familie woont, betaalt hij ongeveer € 25,00 per maand, dus er blijft niet veel over om van te leven. Zes jaar geleden merkt Kishori vlekken op zijn huid. Hij raadpleegt lokale genezers die hem aanbevelen vaseline op de plekken te smeren. Maar de plekken verdwijnen niet en naarmate de ziekte voortschrijdt, beginnen zijn vingers te klauwen. Het wordt steeds moeilijker om met riksja zijn geld te verdienen. Zijn inkomen gaat achteruit, en hij moet geld lenen om in leven te blijven.

Als zijn situatie nog verder achteruit gaat, adviseert iemand hem om naar het ziekenhuis van Leprazending te gaan. Daar wordt de diagnose lepra gesteld. Hij krijgt medicijnen en wordt geopereerd aan zijn hand. Alle behandelingen zijn voor hem gratis, maar in de tijd dat zijn hand geopereerd wordt kan hij niet werken om voor zijn gezin te zorgen.

Goede training van lokale artsen en gezondheidswerkers, voorlichting aan lokale genezers en gemeenschapsleiders hadden Kishori eerder op het spoor van lepra kunnen brengen. Daarmee had hem, zijn gezin en zijn omgeving veel leed bespaard kunnen blijven.

Geef voor kennis over lepra