Eerste levensbehoeften

In 2015 zijn 2.351 huishoudens geholpen in het verbeteren van hun leefomstandigheden (sanitatie, water, huisvesting, toegankelijkheid, en ouderenopvang). Wilt u ook geven voor de eerste levensbehoeften van mensen met lepra?

Strategie

Voorkomen dat leprapatiënten in een vicieuze cirkel van bedelen en armoede terecht komen, door op het juiste moment te voorzien in basisbehoeften of door noodhulp te verlenen.

  • Er zijn materialen geleverd voor het bouwen en repareren van huizen.
  • Er is geregeld dat ouderen kunnen verblijven in “mercy homes”.

Uitdaging

Door armoede en uitbuiting ontberen leprapatiënten de meest essentiële voorzieningen. Het ontbreekt hen vaak aan huisvesting, water, sanitaire voorzieningen en toegang tot sociale voorzieningen. In noodsituaties worden mensen met een handicap extra zwaar getroffen.

Impact

2.351 huishoudens zijn geholpen met goede basisvoorzieningen. Door verbeterde hygiëne in de leefomgeving is er een kleinere mogelijkheid is op besmetting. 4.945 slachtoffers van noodsituaties zijn gered uit de neerwaartse spiraal van fysieke en psychische beperkingen.

Een dak boven je hoofd

Chatturman woont samen zijn vrouw Sunmaya in een klein dorpje in Nepal als op 25 april 2015 de aarde begint te schudden. Hij heeft lepra en voelt zich die dag te ziek om op te staan. Het huis stort in. Sunmaya weet op tijd buiten te komen, maar Chatturman wordt bedolven onder het puin. Gelukkig raakt hij niet gewond, hij weet tussen het puin vandaan te kruipen.

Leprazending heeft in dat gebied een ziekenhuis. Veel gewonden vinden hun weg naar het hospitaal. Maar de staf stelt ook direct teams samen die er op uittrekken om te inventariseren hoe groot de nood is. Behalve medische zorg wordt ook praktische hulp verleend: zo’n 1.300 gezinnen krijgen via Leprazending bouwmaterialen en dakplaten om hun huis te herstellen of opnieuw op te bouwen; 1.400 gezinnen krijgen noodpakketten, 3.500 slachtoffers worden medisch behandeld.

Nu, bijna een jaar later, is het zaak dat wederopbouw in Nepal van de grond komt. De tijdelijke huisvesting moet vervangen worden door aardbevingbestendige nieuwbouw. Maar het ruwe berglandschap, de hardnekkige bureaucratie en het voortdurende brandstofgebrek maken dat de uitvoering daarvan maar langzaam op gang komt.

Geef voor Eerste levensbehoeften