Te laat

Vaak komen patiënten met lepra te laat voor de diagnose en behandeling op de goede plek terecht. Wanneer er het vermoeden bestaat van lepra of men weet het niet en heeft er geen last van dan wacht men vaak te lang om naar de ‘dokter’ te gaan. Deze is meestal ook niet in de buurt aanwezig in een gezondheidscentrum en dan is de patiënt gauw geneigd een plaatselijke ‘deskundige’ op te zoeken. Of, de patiënt is wel op tijd bij een arts of ‘echte’ gezondheidswerker terecht gekomen maar deze herkent de lepra niet!

Wim Brandsma - self careBinnen het grote lepraproject waarbij ik de afgelopen jaren betrokken ben geweest hebben we de patiënten die mee konden doen aan het onderzoek een vragenlijst afgenomen.

Wist je dat dit lepra kon zijn? Wanneer vermoedde je dat het lepra was? Waar ben je allemaal geweest voor ’behandeling’? Wie weet er van? Ben je van plan de diagnose te laten weten en aan wie? etc. etc. Allemaal vragen om meer inzicht te krijgen in gedrag en maatregelen rond de lepra.

Inzicht in de antwoorden kan dan tot gerichte maatregelen leiden om er voor te zorgen dat patiënten zo vroeg mogelijk en zonder schaamte en angst voor behandeling durven te komen.

Zes centra in vier landen namen deel aan het onderzoek. De tijd dat patiënten gewacht hadden om met hun probleem naar een ‘arts’/ gezondheidswerker te gaan lag tussen de 6-24 maanden in een centrum,  in een ander tussen de 9 en 36 maanden. In die centra meldde zich  dus niemand binnen een half jaar voor een diagnose en mogelijke behandeling na het verschijnen van de eerste symptomen!

ILC presentatieMinder dan 10% was er zich van bewust dat de verschijnselen wel eens een uiting zouden kunnen zijn van lepra. Men wacht in het algemeen dus lang met symptomen/ tekenen van lepra die niet worden herkend. Een grote meerderheid was al wel ‘op zoek’ geweest naar oorzaak en behandeling maar in het ‘alternatieve’ circuit.

Ook een duidelijk gegeven uit het onderzoek was dat de meeste patiënten als ze al weten dat ze lepra hebben of als ze dit wordt meegedeeld dat ze dat liever voor zich houden en niet kenbaar willen maken aan de directe omgeving.

Er moet nog veel gedaan worden aan voorlichting aan de gehele bevolking – lepra is een makkelijk te behandelen ziekte wanneer vroeg vastgesteld en behandeld. Ook de herkenning van lepra en eventuele doorverwijzing door een ieder die zich met gezondheid/ ziekte bezig houdt.

 

 

Wim Brandsma blogt vanaf het wereld-lepracongres in Beijing China. Hij is samen met zijn vrouw Mariet betrokken bij verdere ontwikkeling van het lepra-ziekenhuis en algemeen revalidatiecentrum Green Pastures in Nepal.