Taytu heeft een businessplan voor haar wortelen en schapen

3 oktober 2022

Taytu (45) is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze was nog een kind toen bleek dat ze lepra had. Zoals ze zelf zegt, “in de tijd van Haile Selassie”. Leven met lepra was toen, in de jaren tachtig, buitengewoon moeilijk in Ethiopië. Na een burgeroorlog volgde een hongersnood die acht miljoen mensen trof. Mogelijk een miljoen mensen stierf van de honger.

In het district waar Taytu woont, worden helaas veel mensen door lepra getroffen. Ook Taytu’s echtgenoot kreeg lepra. Hij werkt in het plaatselijke ziekenhuis. Taytu verkoopt al zo lang als ze zich kan herinneren wortelen op de markt om bij te dragen aan hun huishoudbudget. Ondanks haar harde werken leverde het maar een kleine bijdrage op. En dat ging dan direct op aan onverwachte zaken. Ook kon ze familieleden geen gratis wortelen weigeren.

Dennenappels

Na lange jaren van hard werken en niet veel verdienen, ziet het er nu goed uit voor Taytu. Zij volgde een cursus die door Leprazending werd georganiseerd. In deze cursus leerde ze over kapitaal, werkkapitaal, kasinkomsten en winst. Ze leerde een businessplan te maken en haar cashflow te analyseren. Voor Taytu was het allemaal nieuw, maar ze pakte het snel op. Ze bleek zelf een uitstekende leraar te zijn: met behulp van kleine dennenappels legde ze haar mede-cursisten helder het verschil uit tussen kapitaal, uitgaven en winst.

Nu kan Taytu alles wat ze geleerd heeft in de praktijk brengen. Dankzij een klein startkapitaal kan ze schapen kopen om te fokken. De schapen kunnen grazen op de vrije weiden rondom het stadje waar ze woont. Ook de wortelverkoop gaat door: met de winst van de schapen zal ze haar wortelactiviteiten uitbreiden.

Zelfstandigheid

De cursus is inmiddels al aan tientallen mensen gegeven, voornamelijk vrouwen. Ieder van hen ontwikkelde een eigen businessplan. Ook krijgen ze elk een klein startkapitaal. Nu kunnen zij voor het eerst in hun leven financieel op eigen benen staan. Lepra en armoede en discriminatie had hun hun waarde en financiële zekerheid ontnomen. Samen met de lokale partners (zoals Samuel op de foto hierboven) vinden deze mensen hun waardigheid en zelfstandigheid terug.

Dankzij u

Wij ervaren het als een zegen dat jij en mensen zoals jij, leprapatiënten zoals Taytu in je hart sluit. Samen werken we toe naar ‘een wereld zonder lepra ’. Om dat te bereiken moet de strijd tegen lepra doorgaan. Totdat niemand meer lijdt door lepra. Help jij ook mee? Elke gift, klein of groot, draagt bij aan het voorgoed verslaan van lepra. Heel hartelijk dank!

Ik wil helpen