Van 'verstoten' naar 'geliefd'

28 april 2021

In Bangladesh is het uiterst ongewoon om te trouwen met iemand die lepra heeft gehad. Lepra is immers een straf van God? Toch trouwt Atul Chandra Roy met Swapna. Hij houdt van haar. Ze is ook niet zomaar een vrouw… Ze is slim, zorgzaam en lief.

Als meisje van tien jaar kreeg Swapna lepra. ,,De wonden aan mijn voeten waren zo ernstig, het viel niet meer te verbergen. Mijn familie stopte me weg. Volgens hen was mijn leven zinloos’’, vertelt ze.

Op tijd gevonden

Gelukkig vond het team van Leprazending haar op tijd en is ze behandeld, zodat ze geen handicaps overhield. Naweeën van lepra Nog maar net zijn Atul en Swapna getrouwd, als Swapna een terugval krijgt. Wonden aan haar voeten – naweeën van lepra. Atul vertelt: ,,Het stigma over lepra zat zo diep in mij geworteld, dat ik twijfelde. Is ze dan toch een zondige vrouw? Moet ik van haar scheiden?’’

Opnieuw behandeld én voorlichting

Swapna’s ogen kijken verdrietig als ze terugdenkt aan die periode. ,,Ik zocht opnieuw hulp bij Leprazending. Mijn wonden zijn meteen behandeld en leprawerkers gaven mijn man goede voorlichting.’’ Het slechte overwinnen met het goede ,,Atul zag me herstellen. Zijn blik op lepra is volledig veranderd. We besloten samen om al die slechte ideeën, die in hoofden van mensen leven, te ontkrachten door het goede te doen.’’

Een eigen bedrijf

Swapna neemt het voortouw. Vol goede moed creëert ze een laswerkplaats – met de kennis die ze op onze vakschool had opgedaan. ,,We leveren degelijke producten en het aantal klanten groeide snel. Van de inkomsten konden we rondkomen én een stuk grond huren. We bouwden een huis, waar we nu wonen, samen met onze nieuwe zelfhulpgroep!’’

Zelfstandig leven

Een zelfhulpgroep is een thuis voor mensen die verstoten zijn vanwege lepra. ,,We leven als familie. Vier van onze leden hebben een handicap, daarom richtten we alles zo in, dat zij volledig kunnen meedraaien. We legden een moestuin aan, waarmee we inkomsten genereren en konden op een gegeven moment zelfs dieren kopen. Dankzij de fantastische hulp vanuit Leprazending leven we nu zelfstandig. Van zo’n warme, hechte familie durfde ik nooit te dromen!’’, zegt Swapna blij.

‘Ik word niet meer geweigerd’

Ze blikt terug: ,,Ik ben jarenlang volledig buitengesloten en nu mag ik overal binnenlopen: in winkels en zelfs in het gemeentehuis. Zodoende kan ik nu de belangen behartigen van andere leprapatiënten.’’

Dank jullie wel!

,,Iedereen die het werk van Leprazending en de Zelfhulpgroepen steunt, bedank ik vanuit het diepst van mijn hart. Zonder jullie hulp zou ik nog weggestopt leven. En niet alleen ik, alle leden van onze Zelfhulpgroep… Dankzij jullie steun, kunnen we werkelijk lepravrij leven.’’

Wist je dat…

Wist je dat jij iemands leven compleet kan veranderen? Van ‘verstoten’ naar ‘geliefd en gezien’. Sterker nog, je verandert niet alleen het leven iemand zoals Swapna, je geeft een directe, helende uitstraling aan alle mensen rondom die ene persoon wiens leven.