Stop Lepra. NU

Je hebt vandaag een geweldige kans om te helpen bij het vinden van leprapatiënten, hen te genezen, én: lepra te stoppen. Vanaf 2035 géén leprabesmetting meer. Samen kunnen we het realiseren. Geef voor een wereld zonder lepra.

 

Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra.
Onze generatie kan lepra stoppen.
Jij bent nodig.

 

0% Lepra

“En er kwam een melaatse naar Hem toe…en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!”

(Marcus 1:41-42 HSV)

 

Lepra is een eeuwenoude ziekte uit Bijbelse tijden. Jezus zag om naar mensen met lepra.

Wij willen verder gaan met wat Hij begon. Met onze expertise en liefde ons ontfermen over mensen met lepra en de ziekte volledig stoppen. Help je mee?

Opsporen

Vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting,handicaps en uitsluiting te voorkomen.

Bijna alle lepra gerelateerde problemen worden veroorzaakt door te late diagnose.

Om lepra een ziekte van het verleden te maken is het vinden en herkennen van de signalen van lepra essentieel.

Jouw donatie helpt ons mensen met lepra op te sporen voor het te laat is.

Behandelen

Binnen 2 dagen behandeling is een leprapatiënt niet meer besmettelijk.

Lepra is goed te genezen! De medicijnen zijn gratis. De behandelkuur duurt 6-12 maanden.

Blijvende handicaps door lepra… dat moet stoppen. Tijdige behandeling voorkomt permanente zenuwschade, handicaps en sociale uitsluiting.

Jouw steun zorgt dat de medicatie bij mensen met lepra komt, snel.

Stoppen

Geen besmetting meer vanaf 2035

Vroegtijdig herkennen en snelle behandeling – met jouw hulp zijn duizenden mensen niet meer besmettelijk en kunnen de ziekte niet langer overdragen naar familie, vrienden en buren. Gestopt.

Je ondersteunt medisch onderzoek naar de oorzaak van verspreiding.

Én je helpt de verdere gevolgen van lepra te stoppen. Handicaps, discriminatie en angst.

 

Maak lepra een ziekte van het verleden.

 

tekst


Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world