Stop Lepra. NU

Lepra breekt levens… Jij hebt vandaag een geweldige kans om te helpen bij het opsporen van leprapatiënten, hen te genezen, én: lepra te stoppen. Vanaf 2035 géén leprabesmetting meer. Samen stoppen we lepra.

 

 

Meedoen als kerk?
Vraag materialen aan.

Elke 2 minuten hoort iemand: ‘je hebt lepra’

Lepra breekt levens

Samen stoppen we lepra

 

Meedoen als kerk?
Stuur als gemeenteleden een kaartje naar kinderen met lepra. Vraag hier materialen aan.
Doe mee op 26 januari op Wereldlepradag of bestem een zondag als leprazondag.

 

‘Ik wil het, word gereinigd’

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte, bekend uit de Bijbel. Jezus zag om naar mensen met lepra. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen genezing bieden, en uiteindelijk de verwoestende ziekte volledig stoppen. Omdat het nu wél kan, met behulp van het nieuwe medicijn PEP kan het lukken om leprabesmetting binnen nu en vijftien jaar te stoppen. Samen maken we lepra een ziekte van het verleden. Help je mee?

Opsporen

Vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting,handicaps en uitsluiting te voorkomen.

Bijna alle lepra gerelateerde problemen worden veroorzaakt door te late diagnose.

Om lepra een ziekte van het verleden te maken is het vinden en herkennen van de signalen van lepra essentieel.

Jouw donatie helpt ons mensen met lepra op te sporen voor het te laat is.

Behandelen

Binnen 2 dagen behandeling is een leprapatiënt niet meer besmettelijk.

Lepra is goed te genezen! De medicijnen zijn gratis. De behandelkuur duurt 6-12 maanden.

Blijvende handicaps door lepra… dat moet stoppen. Tijdige behandeling voorkomt permanente zenuwschade, handicaps en sociale uitsluiting.

Jouw steun zorgt dat de medicatie bij mensen met lepra komt, snel.

Stoppen

Geen besmetting meer vanaf 2035

Vroegtijdig herkennen en snelle behandeling – met jouw hulp zijn duizenden mensen niet meer besmettelijk en kunnen de ziekte niet langer overdragen naar familie, vrienden en buren. Gestopt.

Je ondersteunt medisch onderzoek naar de oorzaak van verspreiding.

Én je helpt de verdere gevolgen van lepra te stoppen. Handicaps, discriminatie en angst.

 

In 2019 kregen 132.771 mensen met lepra medische hulp

Wij geloven in een wereld zonder lepra

tekst