Stop Lepra. NU

 

Lepra breekt levens… Jij hebt vandaag een geweldige kans om te helpen bij het opsporen van leprapatiënten, hun leven te herstellen, én: lepra te stoppen. Samen stoppen we lepra. Vanaf 2035 géén leprabesmetting meer.

 

 

Elke 2 minuten hoort iemand:

‘je hebt lepra’

Samen stoppen we lepra

 

Meedoen als kerk?
Stuur als gemeenteleden een kaartje naar kinderen met lepra. Vraag hier materialen aan.
Doe mee op 26 januari op Wereldlepradag of bestem een zondag als leprazondag.

 

‘Ik wil het, word gereinigd’

‘En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!’ Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte, bekend uit de Bijbel. Jezus zag om naar mensen met lepra. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. Samen helpen we hen om hun leven te herstellen, met als uiteindelijk doel: de verwoestende ziekte volledig stoppen. Omdat het nu kan. Met behulp van het nieuwe methodes kan leprabesmetting binnen nu en vijftien jaar gestopt worden. Help jij mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.

Opsporen

Vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting, handicaps en uitsluiting te voorkomen.

Handicaps, ernstige wonden en blindheid als gevolg van lepra, worden veroorzaakt door te late diagnose.

Om lepra een ziekte van het verleden te maken is het vinden en herkennen van de signalen van lepra essentieel.

Dankzij jouw donatie kunnen onze opsporingsteams mensen met lepra opsporen, voor het te laat is.

Behandelen

Na 72 uur behandeling met medicijnen is een leprapatiënt niet meer besmettelijk.

Lepra is goed te genezen. De behandelkuur duurt 6-12 maanden.

Blijvende handicaps door lepra… dat moet stoppen. Tijdige behandeling voorkomt permanente zenuwschade, handicaps en sociale uitsluiting.

Met jouw steun geef je wondverzorging, hersteloperaties en je helpt mensen hun plek terug te krijgen in de maatschappij.

Stoppen

Geen besmetting meer vanaf 2035.

Lepra heeft een lange incubatietijd – het duurt soms jaren voordat lepra zich laat zien. Zodra we nieuwe leprapatiënten vinden, behandelen we daarom familie en vrienden preventief met medicijnen – zodat ze niet langer onwetend anderen besmetten. Zo breekt de keten van besmetting.

Met jouw gift, geef je voor herstel, ondersteun je medisch onderzoek en je helpt lepra definitief te stoppen.

In 2019 zijn 132.771 mensen met lepra geholpen

tekst