#1 ranking score
voor Leprazending
van ministerie van
Buitenlandse Zaken
voor Programma We Are Able! 

6 januari 2021

Click here for the English version

We Are Able! is een vijfjarig programma, waarin we mensen met een (lepra)handicap duurzaam op weg helpen naar een volwaardige plek in hun samenleving en meer voedselzekerheid.

We doen het samen

Vorig jaar diende Leprazending samen met ZOA, het African Disability Forum, SeeYou, Vereniging Nederlandse Gemeenten en The Hague Academy for Local Governance, het programma We Are Able! in bij de Nederlandse overheid. We kregen een #1 ranking score! Dankbaar zetten we de schouders onder het programma waarin we mensen met een (lepra)handicap op een duurzame manier in hun kracht mogen zetten! Mensen die geen toegang hebben tot basisvoorzieningen, mensen die worden buitengesloten. We mogen hun stem en veerkracht versterken, zodat zij beter voor zichzelf op kunnen komen.

Een waardig leven

Het betreft vooral mensen die leven met voedselonzekerheid, in gebieden met aanhoudende crisis. Naast meer voedselzekerheid, betrekken we mensen met een (lepra)handicap bij wetgeving, beleid en praktijken die mensen buitensluiten, met als doel: een inclusief en waardig leven. Als Leprazending richten we ons op DR Congo, Ethiopië en een klein deel in Burundi, onze genoemde partners werken ook in Zuid-Soedan, Soedan en Oeganda.

De dialoog bevorderen

We werken samen met lokale organisaties en betrekken mensen met een handicap daarbij, plus Disabled People Organisations (DPO’s). Om de dialoog te bevorderen tussen mensen met handicaps en autoriteiten, werken we ook met formele en informele autoriteiten op nationaal en internationaal niveau.

Leren van ervaringen

Met z’n zessen leggen we verbinding met initiatieven in Nederland, om te leren van ervaringen. In Congo en Ethiopië voeren we als Leprazending het project uit met onze partners ter plekke. We geven leiding vanuit onze expertise en versterken de capaciteit van gehandicaptenorganisaties, lokale inclusie-adviseurs en belangenbehartigers. We werken ook samen met Enablement.

Het programma We Are Able! wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken onder de Power of Voices Partnerships for Strengthening Civil Society.

Zelfstandig en waardig

Op de foto zie je een zelfhulpgroep uit  één van onze projecten in Ethiopië. Een zelfhulpgroep is een soort nieuwe familie, van mensen die getroffen zijn door lepra. Vaak worden mensen met lepra verstoten door hun familie en gemeenschap. Binnen de zelfhulpgroepen steunen en helpen mensen elkaar zoals familie dat doet, zodat zij zelfstandig en waardig kunnen leven.