Een duurzame toekomst voor de Vakscholen in India

13 juni 2022

Samenvatting

Vakonderwijs is voor mensen met lepra de poort naar een nieuwe toekomst. Door hun opleiding en begeleiding naar werk hebben zijn uitzicht op een inkomen en zelfstandigheid. Om relevant onderwijs aan te blijven bieden in de snel veranderende economie van India is het belangrijk dat de vakscholen zich blijven ontwikkelen. Daarom wil de Leprazending vakschool in Faizabad een nieuwe elektricien-opleiding opstarten die zicht richt op kennis van zonnepanelen en andere duurzame technieken. Tegelijkertijd wil men zonnepanelen installeren bij de vakschool om energiekosten te verlagen en praktische training te kunnen bieden aan de leerlingen.

Doel

Dit project heeft als doel om in twee jaar 60 jongeren een waardevolle elektricien-opleiding te geven en daarnaast de Leprazending vakschool in Faizabad duurzamer en zelfstandiger te maken, doormiddel van zonnepanelen.

Laatste nieuws over dit project

De eerste vaktraining is gestart

Dit schooljaar volgen 38 leerlingen de vakopleiding tot elektricien.

Wie profiteren er van dit project?

De vakschool van Faizabad is speciaal opgericht voor jongeren die geraakt zijn door lepra, handicaps en extreme armoede. Als gevolg van hun ziekte en handicap of de daaraan gekoppelde discriminatie hebben veel van hen een onderwijsachterstand. Dat maakt het lastig voor hen een baan te vinden. Het stigma dat op lepra en handicaps rust, vergroot de kloof naar de arbeidsmarkt.

Een aanvullend probleem voor jongeren met lepra en handicaps is dat zij zorg nodig hebben, ook tijdens hun opleiding. Normale vakscholen zijn niet ingericht om onderwijs aan hen te kunnen verlenen. Bij de vakschool van Leprazending zijn er ook artsen en fysiotherapeuten betrokken om te zorgen dat deze jongeren toch onderwijs kunnen volgen.

Projectbeschrijving

Het project heeft twee elementen:

 1. Opzetten 2-jarige gecertificeerde elektricien-opleiding. Een van de bestaande gebouwen van de vakschool in Faizabad krijgt een upgrade en wordt ingericht en gemoderniseerd. Zo voldoet het aan alle eisen die door de overheid aan een opleiding worden gesteld. Ook wordt de elektricien-opleiding officieel geaccrediteerd. Hierdoor hebben afgestudeerden een waardevol diploma waarmee ze overal in India aan het werk kunnen.
 2. Opzetten zonnecentrale. Bij de vakschool worden zonnepanelen geïnstalleerd zodat alle elektriciteit die op de vakschool gebruikt wordt zelf opgewekt kan worden. Ook gebruikt de vakschool de zonnepanelen als ‘lesmateriaal’ voor de elektriciens in opleiding.

Binnen deze twee projectonderdelen voeren we de volgende activiteiten uit:

 • Aanpassen en uitbreiden trainingsfaciliteiten naar hogere kwaliteitsstandaard
 • Accreditatie van de opleiding door onafhankelijke instantie
 • Bijscholen van technische docenten
 • Uitnodiging en selectie van studenten
 • Plaatsen van zonnepanelen en een kleine zonne-elektriciteitscentrale
 • Opleiden van studenten (20 in jaar 1 en 40 in jaar 2)
 • Begeleiding van studenten naar werk (in jaar 2 van hun opleiding)
 • Geven van medische, praktische en geestelijke ondersteuning aan studenten
 • Onderhoud zonnepanelen en elektriciteitscentrale (door docenten en studenten)

Impact

In het eerste jaar kunnen 20 studenten de opleiding volgen en vanaf het tweede jaar 40. De helft hiervan zijn leerlingen met lepra of handicaps. Zij volgen de opleiding gratis. Dit betekent dat elk jaar 20 kwetsbare jongeren een zelfstandige toekomst wordt geboden. Daarnaast hebben 20 jongeren uit andere gezinnen een hoogwaardige opleiding kunnen volgen.  Ook voor hen biedt deze nieuwe opleiding een unieke kans op een goede toekomst.

De impact van de school gaat echter verder dan een opleiding en werk. Op de vakscholen is er dagelijks een dagopening en overdenking. Hierdoor komen de studenten in aanraking met het evangelie. De extra activiteiten die verzorgd worden, zoals life skills training, geestelijke begeleiding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgen ervoor dat de opleiding vaak levensveranderend is voor de studenten. Niet alleen de jongeren zelf, maar ook hun gezinnen profiteren mee van de opleiding. Veel oud-studenten van de vakschool dragen met hun inkomen bij aan hun gezin. Hierdoor hebben deze gezinnen meer eten voor gezond voedsel of een opleiding voor de andere kinderen.

De inkomsten vanuit de opleiding en de zonnepanelen dragen ook bij aan de zelfstandigheid van de vakschool. Op dit moment kan de vakschool de opleidingen alleen aanbieden met steun van Leprazending en andere organisaties. Met initiatieven als dit project wordt de vakschool stap voor stap meer zelfstandig, terwijl het nog steeds hoogwaardig en inclusief onderwijs kan geven aan de meest kwetsbaren.

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Inactief
Looptijd: Januari 2022-December 2023
Projectgebied: Faizabad, Uttar Pradesh, India

Contactpersoon: Erni van Wingerden

 

Terug naar alle projecten