Sofía’s leven verandert door twee kalkoenen

Sofía uit Congo heeft haar voeten al diverse keren opengehaald en verminkt. De ziekte lepra is een nare ziekte veroorzaakt door de leprabacterie. Door de bacterie is haar oppervlakkige zenuwstelsel aangetast en zijn haar ledematen gevoelloos geraakt. Daardoor wordt zij niet meer gewaarschuwd als zij in een doorn trapt of een schrammetje oploopt.

Omdat Sofía op het land werkt, is dit een groot probleem. Als wondjes niet goed worden ontsmet, gaan ze ontsteken. Dan gaat het etteren en zweren. Zonder gevoel merkt Sofía daar niet veel van. Met als gevolg dat Sofía al diverse tenen is kwijtgeraakt. Ze ging namelijk gewoon maar door met werken.lepra Congo

 

 

 

 

 

 

Ongevoelig

Sofía ontdekte voor iets van de ziekte toen ze 21 jaar was. Ze kreeg toen witte, gevoelloze plekken op haar huid. Haar man wees haar op traditionele medicijnen om haar van deze plekken af te helpen. Het duurde niet lang dat haar handen en voeten ook ongevoelig werden.

Toen ze merkte dat haar ziekte door de medicijnen niet verminderde, maar juist verergerde, besloot ze een verpleegster te raadplegen. Deze verwees haar door naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze de diagnose lepra. Toen haar man dit hoorde, liet hij haar in de steek. Hetzelfde gold voor haar vrienden. Sofía hoorde er niet meer bij en werd buitengesloten.

Handschoenen

Voordat Sofía wist dat ze lepra had, werkte ze samen met haar man en twee kinderen op het land. Na het verlies van twee tenen besloot haar man om haar te verlaten en een andere vrouw te nemen. Sofía woont nog steeds in het huis waar haar man haar verliet, in het dorp Lweza, op het eiland Idjwi.

Gelukkig krijgt Sofía van ons hulp. Ze werd geopereerd aan etterende wonden die niet meer genazen. Ook kreeg ze handschoenen en krukken om te zorgen dat ze kon revalideren en zichzelf niet nogmaals kon openhalen. Ze kreeg ook drie kalkoenen en een training om kalkoenen te fokken. Dit heeft haar leven veranderd, want nu kan ze voor zichzelf zorgen zonder op het land te hoeven werken. Het maakt voor Sofía een enorm verschil.

Geaccepteerd

We helpen nog veel meer Congolese leprapatiënten als Sofía. In kleine regionale gezondheidscentra krijgen mensen met lepra medische zorg. Ze krijgen medicijnen, hun wonden worden verzorgd en ons team helpt met kleine medische ingrepen. Ook wordt voorlichting over lepra gegeven in dorpsgemeenschappen waardoor het stigma afneemt en mensen met lepra worden geaccepteerd.

Lees meer over de projecten in Congo.

Of geef nu voor Congo