Help mee lepra geschiedenis te maken

Samen kunnen we lepra voorgoed verslaan, voor Shabnam, voor iedereen. Zonder hulp blijft lepra voortwoekeren.
Met een gift draag jij bij aan het vroegtijdig opsporen, snel behandelen en het stoppen van lepraverspreiding. Je kunt daarbij aanvinken dat je voortaan onze maandelijkse nieuwsbrief met verhalen van leprapatiënten als Shabnam ontvangt.
Scroll omlaag voor Shabnams persoonlijke verhaal.

.


Jij bent die arm om haar heen

‘De vlekken en gevoelloosheid in mijn handen beangstigden me. Maar ik smachtte vooral naar een arm om mij heen.’

 

,,Vreemde vlekken, gevoelloze handen, wat gebeurt er met mij?’’, vroeg Shabnam zich af. De ergste scenario’s schieten door haar hoofd, vooral: ,,Laat het asjeblieft geen lepra zijn…’’

Snoeihard

Shabnam uit India groeit op zonder moeder. Ze is een tiener als ze de eerste verschijnselen van lepra krijgt. Ze hoopt op een andere diagnose, maar besluit toch om bij ons lepraziekenhuis in Faizabad aan te kloppen. De uitslag is snoeihard: ,,Lepra.’’

Geen aanraking, geen contact

,,Toen bleek dat ik lepra had, wees iedereen me af. Ik miste familie, mijn moeder, aanraking en nabijheid van mensen die om mij gaven.’’ Shabnam verliest haar hoop en de wereld om haar heen wordt donker en zwart. ,,Ik was bang geweest voor de lichamelijke klachten, maar de eenzaamheid door lepra hakte nog dieper.’’

Een arm om mij heen

,,Wát een verademing om in die toestand te ontdekken dat de zorgwerkers in het lepraziekenhuis niet alleen mijn lepra behandelen, maar ook naar mij omkijken, mij liefde geven – ineens voelde ik een arm om mij heen.’’

Zoeken naar lichtpuntjes

,,De leprabehandeling is zwaar, mijn lichaam reageert heftig op de medicijnen. Maar ik weet dat het de lepra stopt. Zonder behandeling is mijn toekomst uitzichtloos, wordt mijn lichaam beschadigd en zal ik nooit meer mijn plek in de maatschappij in kunnen nemen. Soms moet ik echt zoeken naar lichtpuntjes, maar ik zie ze… Het is een weldaad om mensen om me heen te hebben, die naar me omzien’’, zegt Shabnam.

Jij bent die arm om haar heen

Dank je wel dat je wilt omzien naar leprapatiënten als Shabnam. Jouw steun is als een arm om mensen als Shabnam heen, met jouw bijdrage geef je haar behandeling en een hoopvolle toekomst.

Lepra is gestopt in haar lijf

Shabnam krijgt nu langzaam haar leven weer terug. Ze leert haar wonden verzorgen en ze krijgt onderwijs. ,,Voorzichtig durf ik naar de toekomst te kijken en zie ik mezelf weer meedoen aan het leven. Als ik denk aan al die mensen, ver van hier, die iets van zichzelf geven, om mij en al die andere leprapatiënten te helpen, dan word ik vanbinnen heel stil en dankbaar…’’

Voor alle mensen, één voor één

We weten dat Jezus met ontferming bewogen is voor mensen met lepra. Wil jij ook van betekenis zijn voor hen? Laten we samen optrekken naar het jaar 2035, het jaar waarin we leprabesmetting gestopt willen hebben. Zonder hulp blijft lepra voortwoekeren, maar samen met jou maken we van lepra geschiedenis. Voor Shabnam, ja voor alle mensen, één voor één.

Ik wil helpen

 

 

Laten

we

voortzetten

wat

Jezus

begon

 

Jezus stak zijn hand uit

 

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: ‘Ik wil het, word gereinigd!’
Marcus 1:41-42 HSV

Lepra is een eeuwenoude ziekte, bekend uit de Bijbel. Jezus zag om naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou verdergaan met wat Hij begon. Met expertise en met liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. We willen hen genezing bieden, en uiteindelijk de verwoestende ziekte volledig stoppen. Omdat het nu wél kan, met een nieuwe methode kan leprabesmetting binnen nu en vijftien jaar gestopt worden. Maar we kunnen het niet zonder hulp van mensen zoals jij. Help je mee? Samen maken we lepra een ziekte van het verleden.

IK DOE MEE

 

 

Bij het invullen van het formulier (eenmalige of maandelijkse gift) kun je ervoor kiezen voortaan onze maandelijkse nieuwsbrief te ontvangen. Of vul je emailadres en naam hieronder in.
Alvast heel hartelijk dank namens leprapatiënten als Shabnam!