Sandalen

Loopt u in de zomer wel eens buiten op blote voeten? Waarsresandalenchijnlijk alleen in de achtertuin of in het gras. Op straat is de kans namelijk groot dat u in iets scherps gaat staan. We denken er niet vaak over na, maar schoenen zijn heel belangrijk voor de bescherming van onze voeten.

Voor leprapatiënten is dit ook zo. Alleen hebben zij vaak geen (passende) schoenen. Dankzij uw donaties krijgen leprapatiënten als Salim (21) uit India aangepaste sandalen. Salim komt al in het Lepraziekenhuis sinds hij 11 jaar is. Hij had al heel lang een wond aan zijn voet die maar niet genas. Na heel veel bezoeken aan verschillende artsen, merkte iemand op dat het wel eens lepra kon zijn. Salim kreeg in het Lepraziekenhuis medicijnen, behandeling aan zijn voeten en aangepaste sandalen.

Simpele oplossing

Dankzij de aangepaste sandalen kan Salim beter lopen. Ook helpen ze voorkomen dat hij erge wonden en zweren aan zijn voeten krijgt. Met een paar schoenen voorkomt u dus dat Salim blijvende handicaps oploopt! Hierdoor blijft hij mobiel en zelfstandig, waardoor hij voor zichzelf kan zorgen. En dus niet hoeft te gaan bedelen om rond te komen. Niet alleen in India hebben leprapatiënten beschermende schoenen nodig. Overal waar lepra opduikt, en zorgt voor wonden aan voeten, zijn deze schoenen van groot belang. Wanneer leprapatiënten op blote voeten lopen, is de kans veel groter dat ze wondjes of sneetjes in hun voeten krijgen. Omdat lepra met gevoelloosheid gepaard gaat, merken veel patiënten die wondjes niet eens op. Door infecties ontstaan er dan als snel grote zweren en soms vervormen voeten totaal!

Geef beschermende sandalen voor een leprapatiënt

Kosten: € 18. Helpt u mee?