In actie met de RO voor mensen met lepra

 

 

Wát als je altijd in quarantaine moet leven vanwege je ziekte? Het overkwam Mehendra. Hij is verstoten omdat hij lepra had. Zijn ziekte kreeg daardoor vrij spel, hij raakte ernstig gehandicapt. Samen met de Reformatorische Omroep willen we omzien naar mensen met lepra. Het doel is om deze maand zoveel mogelijk leprapatiënten wondverzorging en medicijnen te geven, zodat de lepra in hun leven stopt. Voor 24 euro bevrijd jij iemand van lepra. Help je mee?

Hartelijk dank voor jouw hulp aan iemand als Mehendra!

 

Doel: 100 patiënten lepravrij

Stand op 1 oktober 2021: al 10 patiënten lepravrij!

  

.


 

  Lepra is een schande, riep mijn vader

Stel je voor… Van de één op andere dag mag je niet meer deelnemen aan het normale leven. Je hoort er niet meer bij. Je familie zet je het huis uit. Je kansen zijn verkeken, al ben je nog maar een kind. De oorzaak? Je ziekte.

Het overkwam Mehendra uit Nepal. Hij vertelt: ,,Ik was acht jaar, toen het gevoel uit mijn vingers en voeten verdween. Het werd steeds erger. Mijn huid bloedde, maar ik voelde niets. Voetballen met mijn vriendjes kon ik niet meer en in de klas zorgde ik dat niemand mijn wonden zag, ik schaamde me ervoor. Normaal gesproken beleefde ik altijd plezier aan school, maar dit bedierf alles.’’

In een hutje

Omdat Mehendra zijn wonden niet langer kon verbergen, zochten zijn ouders hulp in lokale ziekenhuizen. De artsen stelden steeds een verkeerde diagnose, waardoor geen enkele behandeling hielp. ,,Op een dag zei iemand: ‘misschien is het lepra, breng hem eens naar het lepraziekenhuis’. Toen het woord ‘lepra’ viel, was iedereen in shock. Mijn vader moest niets meer van mij hebben. Hij was boos en riep: ‘Het is een schande! Als hij lepra heeft, is hij het niet waard om te leven, hij komt ons huis niet meer in.’ Mijn familie bouwde een hutje in het veld, waar ik moest wonen. ‘Zie maar hoe je aan eten komt’, zei mijn vader. Ik voelde me zo alleen, zo waardeloos…’’

Nooit meer gezien

,,Uiteindelijk bracht mijn moeder me naar het lepraziekenhuis in Anandaban. Daarna heb ik haar nooit meer gezien. Ja, ik had lepra. De wonden waren al zo ernstig; mijn been moest geamputeerd worden. Ik was volledig van slag. Nooit meer voetballen, nooit meer rennen. Hoe moet het met school? Kan ik studeren, krijg ik ooit een baan?’’

Genezen

Mehendra is meteen behandeld, zodat leprabesmetting binnen drie dagen gestopt was. Hij onderging de nodige operaties – een zware tijd. Je vingers en je been ben je kwijt en je gaat pas net je pubertijd in. Het goede nieuws is, dat Mehendra is genezen van lepra. De ziekte in zijn lijf is een halt toegeroepen, op weg naar zo volledig mogelijk herstel. ,,Iedereen die mijn hulp heeft mogelijk gemaakt, wil ik zo graag bedanken! Dankzij alle hulp en gebeden kan ik weer naar de toekomst kijken’’, zegt Mehendra.

Opsporen en behandelen

Als lepra bij Mehendra vroegtijdig was ontdekt, had hij snel behandeld kunnen worden en was lepra gestopt voordat het zoveel schade kon aanrichten. Hij had zijn been en vingers nog gehad. Lepra vernietigt al eeuwen levens van mannen, vrouwen, kinderen en jongeren zoals Mehendra, nu is het tijd om lepra te verslaan.

Lepra stoppen

Samen kunnen we ervoor zorgen dat leprapatiënten vroegtijdig worden opgespoord en behandeld, en voorkomen dat iemand als Mehendra gehandicapt raakt voor de rest van zijn leven. Binnen 2 dagen na behandeling is een patiënt niet meer besmettelijk voor anderen. Help jij mee, zodat we lepra vroegtijdig kunnen opsporen en herkennen? Op die manier voorkomen we blijvende handicaps. Dank je wel!

Ik help mee

En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil, word gereinigd!

 

| Marcus 1:41-42 

Lepra is een eeuwenoude ziekte, bekend uit de Bijbel. De Heere Jezus zag om naar mensen met melaatsheid. Wij willen samen met jou in Zijn voetsporen verdergaan. Met expertise en liefde ontfermen we ons over mensen met lepra. Door lepra vroeg op te sporen, snel te behandelen, stopt deze verwoestende ziekte voordat het handicaps veroorzaakt. Alles in afhankelijkheid van God. Daarbij kunnen ook niet doen zonder bijdragen van mensen zoals jij. Help je mee?

 

Hartelijk dank voor jouw bijdrage!