Onderwijs voor kinderen en jongeren met een Handicap in Guéra, Tsjaad

22 december 2021

Samenvatting

Leven met een handicap in Tsjaad is moeilijk. Een gehandicapt kind of volwassene wordt vaak gezien als een nutteloos persoon, niet in staat om te leren en een bijdrage te leveren aan het gezinsleven met als gevolg dat ze aan hun lot worden overgelaten. Leprazending wil kinderen en jongeren met een handicap in de regio Guéra via zorg, onderwijs, en voorlichting een toekomst bieden.

Doel

In dit project willen we kinderen en jongeren met een handicap de ondersteuning bieden die nodig is om onderwijs te volgen. Tevens ondersteunen we jongvolwassenen en families van kinderen en jongeren om zelf inkomen te genereren.

Laatste nieuws over dit project

Kinderen met handicaps kunnen naar school

Dankzij het RBC Guéra project hebben in 2022 69 kinderen met handicaps onderwijs kunnen volgen.

Wie profiteren van dit project?

In Guéra werken wij samen met gezondheidscentra. Vanuit deze centra bezoeken we verschillende dorpen om voorlichting te geven. De kinderen en jongeren die ondersteuning krijgen in dit project komen uit zo’n 60 verschillende dorpen. Projectwerkers van Leprazending Tsjaad bezoeken deze dorpen en geven voorlichting in dorpsgemeenschappen in het zorgdragen voor kinderen en jongeren met een handicap.

Projectbeschrijving

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten in de gemeenschappen. Deze hebben als doel dat kinderen en jongeren met een handicap weer zo veel mogelijk mee kunnen doen in hun leefgemeenschappen. Dit doen we door dorpen te bezoeken en voorlichting te geven, hierbij is ook aandacht voor uitleg van wetgeving over gelijke behandeling van mensen met een handicap en in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen.

2. Het ondersteunen van kinderen en jongeren met een handicap om hen mobieler te maken. Dit doen we onder andere door fysiotherapie en het verstrekken van orthopedische hulpmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld aangepaste schoenen, maar ook rolstoelen, driewielers of krukken.

3. Het bieden van onderwijsondersteuning aan kinderen en jongeren met een handicap en jongvolwassenen met een vakopleiding. Dit doen we onder andere met onderwijsmaterialen en schooluniformen. Leerkrachten worden ondersteund met advies, bijvoorbeeld hoe zij hun lessen kunnen aanpassen zodat ook kinderen en jongeren met een handicap mee kunnen doen.

4. Verbetering van de levensomstandigheden van gezinnen met van kinderen en jongeren met een handicap. Dit doen we door het aanbieden van micro-krediet te gebruiken voor inkomen genererende activiteiten. In Tsjaad gaat het dan vaak om krediet voor landbouw activiteiten, zoals de aankoop van een kip of geit. Ook geven we leningen voor kleine investeringen in een startvoorraad voor winkeltjes, bijvoorbeeld thee, suiker of rijst.

Impact

In 2020 en 2021 is er in dit project al veel tot stand gebracht. Een mooi voorbeeld van de impact van dit project zijn de activiteiten die in het eerste halfjaar van 2021 zijn uitgevoerd;

  • Bij 341 kinderen en 245 volwassenen in de regio Guèra is gekeken of ze ondersteuning nodig hebben vanwege handicaps
  • Van deze 532 bleek in 162 gevallen ondersteuning nodig
  • 44 kinderen zijn geholpen om naar school te kunnen
  • 28 kinderen zijn geholpen met speciaal onderwijs
  • 13 mensen (zowel kinderen als volwassenen) zijn geholpen met loophulpmiddelen en 5 met vervoersmiddelen, zoals speciale fietsen (zie afbeelding)
  • 37 mensen (zowel kinderen als volwassenen) zijn geholpen met verbeterd sanitair
  • 32 mensen zijn geholpen door middel van micro-kredieten
  • 3 mensen zijn geholpen met een vaktraining

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling . Zo blijven we op de hoogte van de impact van het project en waar het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

 

Projectgegevens

Status: Actief
Looptijd: 2020- juni 2023
Projectgebied: Regio Guéra, Tsjaad
Onze kosten voor dit project eind 2022 en begin 2023: €  9.667

Nog nodig voor 2023: € 1.667. Dit project wordt voor €8.000 euro per jaar ondersteund door een fonds.
Contactpersoon: Heidi Hoogvliet

 

Terug naar alle projecten