privacy statement

Privacy Statement

Leprazending gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens.  Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die wet AVG voorschrijft. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt Leprazending uw persoonsgegevens?

Leprazending verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het voeren van de donateursadministratie;
 • het sturen van nieuwsbrieven en informatiemagazines
 • het kunnen bedanken en rapporteren over de behaalde doelen
 • het bevragen van relaties (enquêtes, polls) en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Leprazending verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice en de website van Leprazending. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Leprazending. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Leprazending uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 Welke persoonsgegevens verzamelt Leprazending?

Leprazending verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • uw persoonlijke voorkeuren m.b.t. postfrequentie, werkgebieden en –thema’s etc.
 • mocht u contactpersoon zijn van een kerk, dan wordt aan uw persoonsgegevens ook uw kerklidmaatschap zijn toegevoegd

Leprazending verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Leprazending ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.