130 wetten schenden mensenrechten van leprapatiënten

,,Het is onvoorstelbaar, maar in 29 landen mag je legaal een leprapatiënt verbannen, toegang weigeren, scheiden van kinderen, uitzetten of wegstoppen’’, zegt Henno Couprie, directeur van Leprazending.

130 discriminerende wetten

Henno Couprie doelt op de 130 wetten die de mensenrechten van leprapatiënten ernstig schenden. Om die wetten een halt toe te roepen lanceert Leprazending een petitie, die in september wordt gepresenteerd aan de mensenrechtenraad van de VN – vooraf aan een vergadering over dit onderwerp.

Wetten belemmeren leprabestrijding

Een enorme belemmeringen in de strijd tegen lepra, zo omschrijft Couprie de wetten. ,,Het is ons doel om leprabesmetting te stoppen, ja, om de eeuwenoude, verwoestende ziekte lepra voorgoed te verslaan. En het kan! Maar discriminatie, stigmatisering en vooroordelen werken ons tegen, vooral omdat de wet het toelaat’’, legt Couprie uit.

Lepra is goed te genezen

Lepra is sinds de jaren ’80 goed te genezen. Iemand is 72 uur na het innemen van MDT-antibiotica niet langer besmettelijk. Couprie: ,,Dankzij nog weer nieuwere methodes kunnen we leprabesmetting stoppen. Het mag daarom toch niet bestaan dat ziektebestrijding enorm wordt belemmerd door discriminerende wetten?’’

Angst voor verstoting

Mensen ontdekken vaak pas jaren nadat ze besmet zijn de eerste tekenen van lepra. Uit angst voor verstoting verbergen ze hun wondjes en vlekken. ,,Zij weten wat er met hen gebeurt… Zij kénnen de handicaps van de verstotenen. Handicaps die te voorkomen zijn, mits ze op tijd behandeld worden in onze lepraziekenhuizen. Ook hun naasten behandelen we preventief. Op die manier stopt leprabesmetting in zo’n dorp.’’

Een krachtig statement

Couprie nodigt iedereen met klem uit: ,,Teken alstublieft de petitie. Laten we met elkaar de klok zo luid mogelijk luiden, zodat de mensenrechtenraad er niet omheen kan: wetten die het bestrijden van lepra tegenwerken, moeten ontbonden worden. Uit ervaring weten we dat het werkt, want dankzij ijverige inspanning van Leprazending is het aantal discriminerende wetten al een stukje gedaald, bijvoorbeeld in India. Maar we zijn er echt nog niet en hebben nu echt een krachtig statement nodig.’’

Ik teken de petitie