Besmettingen stoppen met preventieve medicijnen

31 januari 2024

Samenvatting

Lepra kan met de juiste medicijnen volledig genezen worden. Deze medicijnen werden voor het eerst ontwikkeld in de jaren 80. Sindsdien is het aantal mensen dat met lepra besmet raakte sterk afgenomen. De laatste tien jaar is het aantal leprabesmettingen echter gestabiliseerd. Door afgenomen interesse lukte het niet om de ziekte helemaal te stoppen, waardoor wereldwijd nog
jaarlijks honderdduizenden mensen besmet raken met lepra. Ook in Bangladesh lopen tienduizenden mensen jaarlijks het risico lepra te krijgen.

Daarom blijven onderzoekers samen met Leprazending zich actief inzetten voor verbeterde medicijnen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe methode om besmettingen van Lepra te stoppen. Door zogenaamde PEP (post-exposure profylaxe) medicijnen aan mensen in de directe omgeving van leprapatiënten te geven, zal de kans op besmetting met 70% afnemen. Dit
medicijn is mede met hulp van Leprazending ontwikkeld en wordt nu al toegepast. Echter een verbetering van het medicijn is mogelijk, waardoor nog meer besmettingen gestopt kunnen worden. Leprazending doet samen met andere lepra-organisaties in Bangladesh onderzoek naar dit verbeterde medicijn, genaamd PEP ++. De verwachting is dat met dit verbeterde medicijn de ziekte uiteindelijk helemaal gestopt kan worden.

Doel

Het belangrijkste resultaat van dit project is een verbeterd preventief medicijn, waardoor duizenden nieuwe lepragevallen voorkomen kunnen worden. Daarnaast heeft het  project direct positieve impact op de regio, omdat er actief wordt gezocht naar nieuwe leprapatiënten, waardoor deze in een vroeger stadium ontdekt zullen worden. Ook profiteren de nauwe contacten van deze patiënten van het PEP of PEP ++ medicijn wat de kans op lepra voor hen doet afnemen. In totaal worden 60.000 mensen behandeld en geholpen.

Laatste nieuws over dit project

Groot succes

De verspreiding van het medicijn is erg succesvol. In Bangladesh zijn er 24.743 mensen behandeld en 58.367 doses toegediend. Dat is meer dan van tevoren gedacht werd. Met projecten als deze maken we van onze droom om in 2035 in een lepravrije wereld te leven, werkelijkheid! “Zonder Leprazending en het ...

Projectbeschrijving

Door lokale artsen en onderzoekers in Bangladesh wordt een programma opgezet waarbij:
1. Actief gezocht wordt naar nieuwe leprapatiënten
2. Gevonden leprapatiënten worden behandeld met een effectief medicijn die de ziekte stopt
3. De nauwe contacten rond een lepra patiënt, die zelf nog geen lepra hebben, krijgen uit
voorzorg het PEP of PEP ++ medicijn. Dit medicijn kan de ontwikkeling van lepra stoppen,
waardoor heel veel nieuwe lepragevallen voorkomen worden.
4. De patiënt en nauwe contacten worden gevolgd om te kijken wat de mogelijke extra impact
van het PEP ++ medicijn is.
5. Na het 3-jarig onderzoek worden de wetenschappelijke resultaten gepresenteerd en is er
een verbeterd lepramedicijn wat het aantal besmettingen nog meer moet gaan
terugdringen.

Impact

Sinds 2023 zijn we, samen met lokale gezondheidswerkers, actief bezig met het opsporen en behandelen van mensen met lepra om verdere verspreiding te stoppen. Na het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen loopt het programma op volle snelheid. We hebben al duizenden mogelijke patiënten behandeld met een medicijn dat helpt lepra te voorkomen. We zijn goed op weg om onze doelstellingen te bereiken: in maart 2024 verwachten we bijvoorbeeld al 45.000 mensen behandeld hebben, daarmee lopen we op schema!

Waarborging van de impact

Het project zal elk jaar actief worden geëvalueerd door onze programma-afdeling , zodat we op de hoogte blijven van de impact van het project en het, waar nodig, verbeterd kan worden. Investeerders ontvangen van ons een jaarlijkse rapportage.

Projectgegevens

Status: Actief. Dit project is onderdeel van het BRIGHT Bangladesh Programma.
Looptijd: Januari 2023-December 2024
Projectgebied: Noordwest Bangladesh
Onze bijdrage in 2024: € 60.419

Nog nodig voor 2024: € 50.029
Project Manager: Heidi Hoogvliet

Terug naar alle projecten

 

Credits foto: Fabeha Monir