Hulp na overstroming in Bangladesh

‘Vandaag geeft u mij rijst, bedankt!’

Velen steunden het noodhulpprogramma van Leprazending in Gaibandha (Bangladesh). Rivieren stroomden over, huizen spoelden weg, het vee verdronk. Mensen bleven dakloos achter, zonder eten, drinkwater en stroom.  Er moest hulp komen. En u hielp! Wij vertellen hoe uw giften zijn gebruikt.

 

We deelden gekookte rijst, suiker, kaarsen, lucifers en desinfecterende middelen uit. We bekostigden huisreparaties en hielpen 815 gezinnen op weg, waaronder mensen met lepra, handicaps en extreem armen. Hulpverleners troffen mevrouw Mallika Begum uitgehongerd aan. Ze reageerde: ,,Twee dagen lang was er nergens eten te vinden. Vandaag geeft u mij rijst. Bedankt!”

Noodhulp Overstroming Bangladesh

Rijst, zout, peulvruchten, bonen

Gelukkig zakte het water, er kon gekookt worden. We deelden rijst, zout, peulvruchten, bonen, soja-olie en zeep uit onder 2.382 families. De overheid hielp mee en de commissaris sprak zijn dankbaarheid uit voor onze noodhulp. De getroffen mevrouw Golapy Begum strekte haar handen uit naar de hemel en dankte God voor alle hulp: ,,Schenk Uw hulp, zodat Leprazending dit werk kan voortzetten.’’

Onbewoonbaar

De meeste huizen waren na de vloed onbewoonbaar en daarom begonnen we met repareren: 55 grote reparaties en 388 kleineren.

U hielp snel en slagvaardig. Namens de getroffen families: bedankt voor uw gebeden en gaven!