Ruim 7.000 mensen tekenden de petitie!

‘Er zijn 130 wetten in 29 landen die mensen discrimineren op grond van lepra. Wij roepen de VN op om hun mensenrechtenmechanismen te gebruiken om ervoor te zorgen dat alle lidstaten de toezeggingen nakomen die ze hebben gedaan aan internationale mensenrechtenverdragen.’

Ruim 7.000 mensen uit meer dan 50 landen tekenden de petitie! Heel hartelijk dank! Wij hebben de petitie afgelopen oktober aangeboden tijdens de Algemene Vergadering van de VN in Genève. Onze collega Markus Freudiger, directeur van de Leprazending Zwitserland, was ter plaatse om alle handtekeningen te overhandigen. Hij maakte een filmpje, bekijk het hier:

Benieuwd naar de volledige video? Bekijk het hier!

Speciale gezant
Het klinkt onwerkelijk, bijvoorbeeld: ‘mensen met lepra mogen geen gebruik maken van het openbaar vervoer’, maar toch laten 130 wetten in 29 landen toe dat leprapatiënten ernstig gediscrimineerd worden. Wetten die verbieden dat leprapatiënten het land niet meer in mogen, of dat het een reden tot echtscheiding is. Vanuit medisch oogpunt is er absoluut geen reden voor dergelijke wetten. De VN-Mensenrechtenraad heeft een speciale gezant aangesteld, dr. Alice Cruz, om dergelijke discriminatie te stoppen.

Afschaffen
Alice Cruz presenteerde donderdag 21 oktober haar rapport aan de Algemene Vergadering van de VN: ,,Leprazending hield wereldwijd een petitie die door meer dan 7.100 getekend is. Ze eisen allemaal hetzelfde: deze wetten moeten worden afgeschaft.”

Onze aanpak triggert
Markus Freudiger sprak met diplomaten om de situatie uit te leggen en hij vroeg hen actie te ondernemen. De geschiedenis laat zien dat onze aanpak triggeren. ,,Ik sprak in 2019 op de Hongaarse ambassade en met de mensenrechtenfunctionaris. In Hongarije bestond nog zo’n verouderde wet en we spraken erover. Inmiddels is deze wet afgeschaft.

Persoonlijke inzet
De diplomaat uit Namibië was zeer ontroerd dat leprapatiënten niet alleen door hun uiterlijk worden gediscrimineerd, maar ook door de wet. Hij trok parallellen met de pijnlijke geschiedenis van zijn land, Namibië. Hoe mensen jarenlang werden gediscrimineerd vanwege hun huidskleur. Hij wil zich persoonlijk inzetten dat de actieve of inactieve wet in Namibië – dat leprapatiënten het land niet in mogen – wordt afgeschaft.”