Wat is Lepra?

Bij lepra wordt het oppervlakkige zenuwstelsel aangetast waardoor het gevoel in bijvoorbeeld handen en voeten verdwijnt. Lepra ontwikkelt zich traag en wordt veroorzaakt door de mycobaterium leprae en de nieuw ontdekte nauw gerelateerde M. lepromatosis. De 2 organismen veroorzaken eenzelfde ziekte en zijn genetisch 90 procent identiek. Beide zijn in staat de zenuwen aan te tasten.

Lepra is een eeuwenoude medische aandoening die ook wel de ziekte van Hansen genoemd wordt, naar de Noorse arts Armauer Hansen.

Hij ontdekte in 1873 de bacterie die lepra veroorzaakt – Mycobacterium leprae (familie van bacterie die Tuberculose veroorzaakt). Lepra begint vaak klein, met een enkel wondje of plekje op de huid. Als dit niet op tijd ontdekt wordt, kan het uitgroeien tot verlamming van spieren in voeten en handen.

Hoe krijg je lepraHanden aangetast door lepra.

Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Mycobacterium leprae of bacil van Hansen). De bacterie wordt waarschijnlijk door de lucht verspreid via hoesten of niezen. Hoe krijg je lepra? Dit kan als u in contact komt met een leprapatiënt die nog niet behandeld is. Als de persoon niest of hoest, verspreidt hij de leprabacterie. Vooral in armere gebieden waar de gezondheid slecht is en het afweersysteem van mensen niet goed is, lopen veel mensen lepra op. Ieder jaar worden er zo’n 200.000 mensen met lepra geregistreerd, waaronder 18.000 kinderen. Het werkelijke aantal ligt veel hoger omdat de ziekte lang niet altijd als lepra wordt herkend of geregistreerd.

Foto rechtsboven: Iemands handen aangetast door lepra.

Mensen met een goed afweersysteem, zoals de meeste mensen in het Westen, hebben weinig kans dat ze lepra oplopen. Het afweersysteem van het lichaam maakt dan de bacterie onschadelijk. Toch is het ook voor westerlingen die veel in contact komen met onbehandelde leprapatiënten, goed opletten. Is lepra besmettelijk?

Filmpje waarin de gevolgen van lepra worden uitgelegd.

Waar komt lepra voor

Lepra is een ziekte die veel voorkomt en jaarlijks het leven van miljoenen mensen beïnvloedt. Lepra komt vooral voor in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dit komt omdat de hygiëne hier minder goed is en mensen een minder goed afweersysteem hebben. Landen waar lepra veel voorkomt zijn:

 • Bangladesh
 • Congo
 • Ethiopië
 • India
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nepal
 • Soedan

Lepra symptomenWitte vlekken zijn vaak de eerste tekenen van lepra.

Wat zijn de symptomen van lepra? Waaraan kan je deze ziekte herkennen? De eerste verschijnselen zijn vaak één of meer vlekken op de huid. Deze plekken gaan jeuken, tintelen of worden gevoelloos. Delen van het lichaam raken verlamd  en je verliest het gevoel in handen of voeten. Wonden, infecties, verlammingen en weefselverlies leiden tot handicaps zoals het verlies van vingers, tenen, een been of blindheid. De meest voorkomende symptomen van lepra zijn:

Foto: Witte vlekken zijn vaak de eerste symptomen van lepra.

 • jeukende, tintelende plekken op de huid,
 • spieren die verzwakken in voeten of handen,
 • gezwellen op oren, wangen en neus,
 • de productie van traanvocht kan afnemen of juist toenemen.

Iemand met lepra hoeft niet alle symptomen te krijgen. Dit ligt aan de persoon en aan de vorm van lepra.

Het is erg belangrijk dat iemand met lepra snel behandeld wordt. Snelle behandeling betekent dat de lichamelijke gevolgen zo veel mogelijk worden voorkomen. Ook kunnen daardoor de sociale gevolgen – uitsluiting in de samenleving – worden voorkomen.

Lepra voorkomen

Mensen met een goede gezondheid zijn minder vatbaar voor lepra. Lepra komt daarom nauwelijks voor in de westerse wereld. In ontwikkelingslanden is dat anders. Hier moeten mensen noodgedwongen in primitieve omstandigheden overleven, met slechte voeding en hygiëne. Miljoenen mensen ondervinden daar dagelijks de gevolgen van. Lepra is te voorkomen door medicatie en op tijd wondjes te behandelen. Als dit niet gebeurt, kan dit tot ontstekingen en in het ergste geval zelfs tot verlamming leiden.

Lepra gevolgen

Lepra is goed te genezen met medicijnen áls de patiënt op tijd ontdekt wordt. Gebeurt dit niet dan raakt iemand met lepra vaak in een vicieuze cirkel van ellende. Mensen krijgen steeds meer lichamelijke beperkingen en daarnaast worden ze ook nog eens sociaal buitengesloten.

Niet meer welkom zijn in je dorp, bij je familie, je baan verliezen of niet meer naar school kunnen. Geen inkomen meer hebben en moeten bedelen terwijl mensen je ontwijken. Je plaats in de maatschappij en menswaardigheid verliezen is een van de ergste dingen die mensen met lepra moeten doorstaan.  Vaak behoren juist deze mensen tot de allerarmsten ter wereld. Je kunt je voorstellen: dit is geen prettig leven. Met giften van donateurs pakt Leprazending dit probleem aan.

Tip: Lees het verhaal van Sonia en haar vader Dinesh om te zien wat het betekent om lepra te krijgen.

Lepra bestrijden, leprapatiënten herstellen

Met steun van supporters strijdt Leprazending tegen lepra. En dit zijn duizenden mensen per jaar. Met medische hulp, het geven van voorlichting, het geven van vaktrainingen en het trainen van medisch personeel.  Deze hulp bieden we in navolging van Jezus, die ook oog had voor mensen aan de rand van de samenleving. Uiteindelijk willen we deze ziekte volledig uitroeien.

Helpt u mee?

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world