Wat is Lepra?

Wat is lepra? Lepra is een eeuwenoude medische aandoening die ook wel de ziekte van Hansen genoemd wordt, naar de Noorse arts Armauer Hansen. Hij ontdekte in 1873 de bacterie die lepra veroorzaakt – Mycobacterium leprae (familie van bacterie die Tuberculose veroorzaakt). Lepra begint vaak klein, met een enkel wondje of plekje op de huid. Maar kan uitmonden in verlamming van allerlei spieren in voeten en handen. In onderstaand filmpje hoort en ziet u in 2 minuten het levensverhaal van Arshad, wat het betekent om lepra te hebben en hoe wij kunnen helpen. (engels gesproken)

 

Wat is lepra?

Lepra is een medischa aandoening die overgedragen wordt door het bacterie Mycobacterium leprae. Lepra komt vooral in gebieden voor waar mensen niet zo’n goed afweersysteem hebben. Dit kan onder andere komen door slechte hygiëne, armoede en slechte huisvesting. Lepra begint vaak klein, met een wondje of een plekje op de huid. Als dit niet op tijd ontdekt wordt, kan dit uitgroeien tot verlamming van spieren in voeten en handen. En uiteindelijk zelfs tot verlamming!

Waar komt lepra voor

Lepra is een ziekte die nog steeds veel voorkomt en jaarlijks het leven van miljoenen mensen beïnvloedt. Lepra komt vooral voor in continenten Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dit komt omdat de hygiëne hier minder goed is en mensen hierdoor een minder goed lichamelijk afweersysteem hebben. Landen waar lepra veel voorkomt zijn onder andere:

 • Bangladesh
 • Congo
 • Ethiopië
 • India
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Nepal
 • Soedan

Hoe krijg je lepra

Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie (Mycobacterium leprae of bacil van Hansen). De bacterie wordt waarschijnlijk door de lucht verspreid door o.a. hoesten of niezen. Dit kan je vergelijken met de griep in Nederland, die wordt ook via de lucht verspreid. Hoe krijg je lepra? Dit kan als je in contact komt met een leprapatiënt die nog niet behandeld is. Als de persoon bijvoorbeeld niest of hoest, verspreidt hij de leprabacterie. Vooral in armere gebieden waar de gezondheid slecht is en mensen geen goed afweersysteem hebben, lopen veel mensen lepra op. Ieder jaar worden er zo’n 200.000 mensen met lepra geregistreerd, waaronder 18.000 kinderen. Het werkelijke aantal ligt veel hoger omdat de ziekte lang niet altijd als lepra wordt herkend of geregistreerd.

Mensen met een goed afweersysteem, zoals de meeste mensen in het westen, hebben weinig kans dat ze lepra oplopen. Het afweersysteem van ons lichaam maakt de bacterie onschadelijk. Toch is het ook voor westerlingen die veel in contact komen met onbehandelde leprapatiënten, goed opletten.

Meer weten over of lepra besmettelijk is? Lees meer over besmettingsgevaar op de pagina is lepra besmettelijk?

Lepra symptomen

Wat zijn de symptomen van Lepra? Waaraan kan je deze ziekte herkennen? De eerste verschijnselen zijn vaak één of meer vlekken op de huid. Deze plekken gaan vaak jeuken, tintelen of worden gevoelloos. Er ontstaan verlammingen en verlies van gevoel in de handen of de voeten. Wonden, infecties, verlammingen en weefselverlies leiden tot handicaps zoals het verlies van vingers, tenen, een been of blindheid. De meest voorkomende symptomen bij Lepra zijn:

 • Jeukende, tintelende plekken op de huid.
 • Spieren die verzwakken in voeten of handen.
 • Gezwellen op oren, wangen en neus.
 • Toevoeg van traanvocht kan afnemen of juist toenemen.

Iemand met lepra hoeft niet alle symptomen te ervaren. Dit ligt erg aan de persoon en aan de vorm van lepra.

Het is erg belangrijk dat iemand met lepra snel behandeld wordt. Snelle behandeling is niet alleen essentieel voor lichamelijke gevolgen, maar ook voor de sociale gevolgen.

Lepra voorkomen

Mensen met een goede gezondheid zijn minder vatbaar voor lepra. Lepra komt mede daarom nauwelijks voor in de westerse wereld. In ontwikkelingslanden, waar mensen vaak noodgedwongen in primitieve omstandigheden, met slechte voeding en hygiëne moeten overleven is dat anders. Miljoenen mensen ondervinden daar dagelijks de gevolgen van. Lepra is te voorkomen door op tijd wondjes te behandelen. Als wondjes niet goed behandeld worden, kan dit tot ontstekingen en in het ergste geval zelfs tot verlamming leiden.

Lepra gevolgen

Bij Sonia werd lepra ontdekt toe ze 3 jaar wasLepra is goed te genezen met medicijnen mits de patiënt op tijd ontdekt wordt. Gebeurt dit niet dan volgt in de ontwikkelingslanden waar lepra vooral voorkomt vaak een vicieuze cirkel van ellende. De oorzaak hiervan zijn de lichamelijke beperkingen en sociale uitsluiting.

Niet meer welkom zijn in je dorp, bij je familie, je baan verliezen of je school. Geen inkomen meer hebben en moeten bedelen terwijl mensen je ontwijken. Je plaats in de maatschappij en menswaardigheid verliezen is een van de ergste dingen die je kunnen overkomen. Dit overkomt veel leprapatiënten. Zij behoren daarnaast tot de allerarmsten ter wereld. Lees meer over uitsluiting van leprapatiënten op de pagina:  het stigma van lepra. Je kunt je voorstellen, dit is geen prettig leven. Hier moet iets aan gedaan worden!

Tip: Lees het verhaal van Sonia en haar vader Dinesh om te zien wat het betekent om lepra te krijgen.

Lepra bestrijden, leprapatiënten herstellen

Leprazending helpt enerzijds lepra te voorkomen. Door training van medisch personeel, kennis verspreiden en leefomstandigheden te verbeteren. Anderzijds vinden wij het ook erg belangrijk dat mensen met lepra kunnen terugkeren in de maatschappij. Hier willen wij hen ook graag bij ondersteunen! De benodigde hulp verschilt per patiënt. Hulp die wij met liefde bieden:

 • Medische zorg en revalidatie
 • Zelfredzaamheid
 • Eerste levensbehoeften
 • Participatie in de maatschappij
 • Kennis over lepra

Help zelf mee om lepra te bestrijden. Uw bijdrage geeft iemand met lepra hoop op een zelfstandig en menswaardig bestaan. Bedankt voor uw betrokkenheid.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world