Wat is Lepra?

Lepra is een eeuwenoude medische aandoening die ook wel de ziekte van Hansen genoemd wordt, naar de Noorse arts Armauer Hansen. Hij ontdekte in 1873 de bacterie die lepra veroorzaakt – Mycobacterium leprae (familie van bacterie die Tuberculose veroorzaakt). In onderstaand filmpje hoort en ziet u in 2 minuten het levensverhaal van  Arshad, wat het betekent om lepra te hebben en hoe wij kunnen helpen (engels gesproken).

 

Waar komt lepra voor

Lepra is een ziekte die nog steeds veel voorkomt en jaarlijks het leven van miljoenen mensen beïnvloedt, vooral in Azië, Zuid-Amerika en Afrika.

Hoe krijg je lepra

De bacterie wordt waarschijnlijk door de lucht verspreid door o.a. hoesten of niezen. Vooral in armere gebieden waar de gezondheid slecht is, lopen veel mensen lepra op. Ieder jaar worden er zo’n 200.000 mensen met lepra geregistreerd, waaronder 18.000 kinderen. Het werkelijke aantal ligt veel hoger omdat de ziekte lang niet altijd als lepra wordt herkend of geregistreerd. Lees meer over besmettingsgevaar op de pagina is lepra besmettelijk?

Lepra symptomen

De eerste verschijnselen zijn vaak één of meer vlekken op de huid.
Er ontstaan verlammingen en verlies van gevoel. Wonden, infecties, verlammingen en weefselverlies leiden tot handicaps zoals het verlies van vingers, tenen, een been of blindheid.

Het is erg belangrijk dat iemand met lepra snel behandeld wordt.  Snelle behandeling is niet alleen essentieel voor lichamelijke gevolgen, maar ook de sociale.

Lepra voorkomen

Mensen met een goede gezondheid zijn minder vatbaar voor lepra. Lepra komt mede daarom nauwelijks voor in de westerse wereld. In ontwikkelingslanden, waar mensen vaak noodgedwongen in primitieve omstandigheden, met slechte voeding en hygiëne moeten overleven is dat anders. Miljoenen mensen ondervinden daar dagelijks de gevolgen van.

Lepra gevolgen

Bij Sonia werd lepra ontdekt toe ze 3 jaar wasLepra is goed te genezen met medicijnen mits de patiënt op tijd ontdekt wordt. Gebeurt dit niet dan volgt in de

ontwikkelingslanden waar lepra vooral voorkomt vaak een vicieuze cirkel van ellende. De oorzaak hiervan zijn de lichamelijke beperkingen en sociale uitsluiting.

Niet meer welkom zijn in je dorp, bij je familie, je baan verliezen of je school. Geen inkomen meer hebben en moeten bedelen terwijl mensen je ontwijken. Je plaats in de maatschappij en menswaardigheid verliezen is een van de ergste dingen die je kunnen overkomen. Veel leprapatiënten behoren tot de allerarmsten ter wereld. Lees meer over uitsluiting op de pagina:  het stigma van lepra.

Tip: Lees het verhaal van Sonia en haar vader Dinesh om te zien wat het betekent om lepra te krijgen

Lepra bestrijden, leprapatiënten herstellen

Leprazending helpt niet alleen lepra te voorkomen (door training van medisch personeel, kennis te verspreiden, leefomstandigheden te verbeteren), maar helpt vooral ook de duizenden mensen met lepra om terug te keren in de maatschappij. De benodigde hulp verschilt per patiënt (zoals medische verzorging, hersteloperaties, krukken en rolstoelen, vaktraining, een baan, een woning en sociale acceptatie).

Help zelf mee om lepra te bestrijden. Uw bijdrage geeft iemand met lepra hoop op een zelfstandig en menswaardig bestaan. Bedankt voor uw betrokkenheid.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world