Lepra, wat is dat?

 

Lepra is een eeuwenoude aandoening. Broos en kwetsbaar, zo kan je mensen die getroffen zijn door lepra omschrijven. Vaak hebben mensen met lepra – door te late hulp – handicaps en beschadigingen aan hun lichaam. Lepra, ook wel melaatsheid, ontwikkelt traag en tast het oppervlakkige zenuwstelsel aan. De veroorzakers: mycobaterium leprae en M. lepromatosis.

Hoe krijg je lepra

Je kan lepra krijgen door in contact te komen met een onbehandelde leprapatiënt. Vooral mensen met een slecht afweersysteem. De bacterie wordt waarschijnlijk door de lucht verspreid. Mensen met een goed afweersysteem lopen weinig risico. Is lepra besmettelijk?

Waar komt lepra voor

Lepra komt vooral voor in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Oorzaak: geen goede hygiëne en een minder goed afweersysteem. De landen waar het veel voorkomt: Bangladesh, Congo, Ethiopië, India, Mozambique, Myanmar, Nepal en Soedan.

Symptomen van lepra

Lepra begint met vlekken op de huid, die jeuken, tintelen of gevoelloos zijn. Delen van het lichaam raken verlamd, handen en voeten gevoelloos. Spieren verzwakken, oren, wangen en neus zwellen op, traanvochtproductie neemt toe of juist af. Wonden, infecties, verlammingen en weefselverlies leiden tot handicaps of blindheid. Niet iedereen krijgt alle symptomen. Lepra moet snel behandeld worden om de gevolgen te voorkomen.

Gevolgen van lepra

Mensen met lepra worden vaak buitengesloten, uit angst om zelf besmet te raken. Ze krijgen fysieke beschadigingen. Vaak raken ze alles en iedereen kwijt. Lees het verhaal van Sonia en haar vader Dinesh.

Aantal besmettingen

Ieder jaar worden ongeveer 210.000 mensen met lepra geregistreerd, waaronder 18.000 kinderen. Het werkelijke aantal ligt hoger, de ziekte wordt niet altijd herkend of geregistreerd.

Lepra voorkomen

Met medicatie, goede voeding en hygiëne.

Vroegtijdig opsporen
Snel behandelen
Verspreiding stoppen

Lepra bestrijden, leprapatiënten herstellen

Duizenden mensen ontvangen van ons medische hulp, hersteloperaties en revalidatie. We geven voorlichting, we trainen medisch personeel en we creëren een plek terug in de maatschappij.

Lepra ontdekt

Lepra wordt ook de ziekte van Hansen genoemd, naar de Noorse arts Armauer Hansen. Hij ontdekte in 1873 de bacterie die lepra veroorzaakt.

Wij gebruiken giften van donateurs om mensen met lepra te helpen.

 

Een filmpje over de gevolgen van lepra: