Samenwerken

Leprazending doet haar werk niet alleen….

Internationaal en nationaal werken we samen met tal van organisaties die dezelfde doelstellingen hebben: het bestrijden van de ziekte lepra, het terugdringen van de armoede, het helpen van mensen.

TLM

 

 

Internationaal

The Leprosy Mission Global Fellowship is het samenwerkingsverband van alle partners van Leprazending internationaal.  Er zijn 31 landenpartners bij aangesloten, die samen zo’n 200 projecten in Afrika en Azië uitvoeren.

ILEP logoILEP (International Federation of Anti-Leprosy Associations) is het samenwerkingsverband van alle organisaties in de wereld die zich met de bestrijding van lepra bezighouden. ILEP coördineert en voorkomt dat er op de ene plek een overvloed aan hulp is terwijl andere plaatsen geen hulp geboden wordt.

Met de Leprastichting werken we in het veld samen op plaatsen waar beide organisaties aanwezig zijn.  Vaak heeft een van beide partners dan de coördinatie over het werk.

In het veld hebben wij vooral eigen projecten, maar we werken ook wel samen met andere lokale organisaties, gehandicaptenverenigingen etc.

NATIONAAL

Leprazending is lid van een aantal overkoepelende organisaties, die vanuit een Christelijke levensvisie ontwikkelingswerk beogen, o.a. PerspActive, Prisma, Missie NL en NZR.
Daarnaast werken we samen met een aantal individuele partners die in dezelfde gebieden aan dezelfde doelstellingen werken, zoals Woord en Daad, SeeYou (Light for The World), World Servants,  ICCO, Kerkinactie, EO Metterdaad, het Lilianefonds etc.  Ook met andere individuele organisaties hebben we regelmatig contact: we vragen en geven advies en helpen elkaar zo (nog) beter te worden in het werk dat we doen.

LOKAAL

In Apeldoorn zijn we aangesloten bij Mondial Apeldoorn, een samenwerkingsverband van de ca. 40 Stichtingen en Verenigingen in Apeldoorn die zich bezig houden met Ontwikkelingshulp. We helpen elkaar waar nodig en leren van elkaar.

Met plaatselijke kerken houden we contact, m.n. waar het gaat om de ondersteuning van het werk van Geeske Zijp in Tsjaad.

De Stichting Medic knapt afgeschreven medische apparatuur op zodat die geleverd kan worden aan ziekenhuizen in landen waar zelfs het hoognodige ontbreekt. Medic stelde o.a. een ECG-apparaat beschikbaar voor Bangladesh, en een anesthesie-apparaat voor ons ziekenhuis in Myanmar

De Apeldoornse stichting Derdehands zamelt tweedehands, afgeschreven of overcomplete goederen in die nog goed bruikbaar zijn in de Derde Wereld. Derdehands doneerde o.a. materialen voor gehandicapten (rolstoelwielen, krukken)en visueel gehandicapten (braille-apparaat) aan Leprazending.

BRANCHE-ORGANISATIES
Als Goed Doel is Leprazending o.a. aangesloten bij de branche-organisatie Goede Doelen Nederland.