Onze droom: een wereld zonder lepra

Missie

Lepra overwonnen, levens hersteld! We willen leprapatiënten op weg helpen naar een gezond, hersteld en volwaardig leven. We zetten ons in voor onderzoek naar de bestrijding van lepra. We willen door ons werk heen de liefde van Jezus Christus voor mensen laten zien.

Visie

Lepra overwonnen, levens hersteld!

Doel

Het uitroeien van de oorzaken en de gevolgen van lepra.

Onze Waarden

Wij willen een glimp van Gods liefde voor mensen laten zien, onze kernwaarden zijn daarom: barmhartigheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, betrokkenheid en dienstbaarheid.

Speerpunten

De belangrijkste vragen die Leprazending zichzelf stelde: wat is nodig om leprabesmetting vanaf 2035 wereldwijd te kunnen stoppen, en daarmee lepra op langere termijn te kunnen voorkomen? Drie dingen:

Geen besmetting meer: Het verslaan van leprabesmetting.
Geen handicaps meer: Het voorkomen van handicaps veroorzaakt door lepra.
Geen discriminatie meer: Geen discriminatie meer van mensen met lepra.

Uniek aan Leprazending

Wij zijn hands-on en geven directe zorg. Het unieke van Leprazending zijn onze eigen ziekenhuizen, vakscholen en gemeenschapsprojecten. Daardoor heeft Leprazending veel eigen lepra-experts, die in direct contact staan met leprapatiënten. Professioneel, met liefde en aandacht aan de individuele patiënt. We strijden tegen lepra op een professionele manier en verliezen de individuele patiënt niet uit het oog.

De meest kwetsbaren

Wij zien om naar een groep die behoort tot de allerarmsten en meest kwetsbaren ter wereld. Mensen die soms weggestopt, verstoten en vergeten worden. Mensen die vaak niet gezien of gehoord worden. Mensen die zonder hulp van buitenaf weinig kans hebben om uit de vicieuze cirkel van lichamelijk en geestelijk lijden te ontsnappen.

Voortzetten wat Hij begon

Onze motivatie om leprapatiënten te helpen, vinden we in de liefde en barmhartigheid van Jezus Christus. Jezus zag om naar de meest kwetsbaren, naar zieken en melaatsen. Hij genas hen. Wij willen verdergaan in Zijn voetsporen.

Gods liefde voor mensen

Door ons werk heen willen we Gods liefde voor mensen laten zien. We helpen leprapatiënten daarom ongeacht geloof, achtergrond, ras, gender of sociale status. Onze holistiche aanpak is gericht op volheid van leven. Wij zijn een ontwikkelingsorganisatie, geen evangeliserende organisatie.

Samen

De strategische prioriteiten van Leprazending als geheel 2019 tot en met 2023, sluiten nauw aan bij de Zero Leprosy doelstelling van de Global Partnership for Zero Leprosy, Triple Zero: zero transmission, zero disability, zero discrimination.