Melaatsheid

Melaatsheid wordt ook wel lepra of ziekte van Hansen genoemd. Deze ziekte wordt verspreid en veroorzaakt door de leprabacterie. In grote delen van de wereld komt deze ziekte nog steeds voor. Miljoenen levens worden door lepra beïnvloed. Veel mensen met lepra worden gediscrimineerd.

Wat is melaatsheid

Wat is melaatsheid? Melaatsheid is een ziekte die door de leprabactarie (Mycobacterium leprae) wordt verspreid. Mensen die besmet zijn met de bacterie, verspreiden deze door de lucht als zij hoesten, niezen of praten. De ziekte begint vaak met vlekken op de huid. Het kan uitmonden in verlamming en wegvallen van gevoel in zenuwen en spieren.

Incubatietijd

Melaatsheid heeft een enorm lange incubatietijd. Dit betekent dat iemand die besmet is, dit in sommige gevallen pas 7 jaar later ontdekt. En dus dan pas de symptomen krijgt. Een groot gevaar hiervan is dat de leprapatiënt in deze 7 jaar al verschillende mensen onbewust heeft kunnen besmetten.

Besmettelijk

Melaatsheid is dus besmettelijk. De bacterie verspreidt zich door de lucht. Dus als een melaatse patiënt hoest, niest of praat, bestaat de kans dat hij het bacterie verspreidt. Lepra en melaatsheid zijn niet besmettelijk als je een patiënt aanraakt. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je een leprapatiënt een hand hebt gegeven. Meer weten over de besmetting van melaatsheid? Lees onze pagina over is lepra besmettelijk?

Symptomen melaatsheid

Wat zijn symptomen van melaatsheid? Hoe kan je het herkennen? De meestvoorkomende symptomen zijn de volgende:

  • Vlekken en knobbels op de huid. Vaak zijn deze gekleurd.
  • Plekken op de huid worden gevoelloos.
  • Er komen wondjes op deze gevoelloze plekken.
  • Spieren in handen en voeten kunnen verzwakken.

Niet al deze symptomen van melaatsheid komen bij alle patiënten voor. Dit ligt erg aan de vorm van de ziekte en aan de persoon.

Behandeling melaatsheid

Het is belangrijk dat iemand met melaatsheid snel behandeld wordt. Als een melaatse patiënt behandeld is, is hij niet meer besmettelijk. Melaatsheid en lepra zijn goed te behandelen. Er zijn medicijnen die de ziekte goed kunnen behandelen. Wanneer een leprapatiënt behandeld is, worden de klachten en symptomen niet erger.

Melaatsheid in de Bijbel

Melaatsheid komt veel voor in de Bijbel. In verschillende bijbelverhalen wordt het woord melaats gebruikt. Dit is niet direct hetzelfde als lepra. Het kan op verschillende huidziekten slaan en daarnaast kunnen voorwerpen ook melaats zijn in de Bijbel. Waarschijnlijk omdat deze beschimmeld zijn of zijn aangetast. Melaatse mensen in de Bijbel werden door iedereen gemeden, omdat ze nog niet wisten hoe ze deze ziekte konden behandelen Ook wisten ze niet dat het bij aanraking niet besmettelijk was. Een bekend voorbeeld van melaatsheid in de Bijbel is het verhaal dat Jezus tien melaatse mannen geneest. Dit bijbelverhaal vind je terug in het bijbelboek Lucas, in hoofdstuk 17 vers 12 t/m 18.

Help zelf mee om melaatsheid te bestrijden. Jouw bijdrage geeft iemand met melaatsheid hoop op een zelfstandig en menswaardig bestaan. Bedankt voor je betrokkenheid.