Het stigma van lepra

Aan lepra is al eeuwenlang een stigma verbonden.

Het stigma van onreinheid, onaanraakbaarheid, met verstoting uit de samenleving als gevolg.

De oudtestamentische reinheidswetten uit Deuteronimium worden wel als reden genoemd voor de afzondering waartoe leprapatiënten gedurende vele eeuwen werden (en soms worden) veroordeeld.  Maar in alle tijden, in alle culturen en godsdiensten zijn leprapatiënten steeds uitgestoten geweest uit de maatschappij en veroordeeld tot het wonen in aparte dorpen of leprozerieën en tot bedelen aan de toegangswegen van steden en dorpen.

Straf van de goden

De ziekte, die zulke afschrikwekkende verminkingen tot gevolg heeft, maar desondanks geen pijn veroorzaakt, is vaak gezien als straf van God of van de goden, een straf voor een fouten in dit leven of in een eerder leven.

Ook nu nog

Ook in onze tijden komt uitsluiting nog vaak voor. Goede voorlichting over de aard van de ziekte aan familie, dorps- en stadsgenoten kan de angst voor de ziekte en voor de zieke wegnemen. Jouw bijdrage helpt mee om lepra vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en lepraverspreiding te stoppen.