Geschiedenis Leprazending

Leprazending (The Leprosy Mission) is de oudste en grootste op lepra gerichte organisatie in de wereld. We zijn opgericht in 1874 door de Ier Wellesley Bailey. Hij werkte als pionier onder leprapatiënten in India.

De organisatie is uitgegroeid tot een groot netwerk, werkzaam in meer dan dertig landen met 2.000 medewerkers, 200 projecten, 16 ziekenhuizen, eigen onderzoekscentra en vakscholen.

Sinds 1980

Ons verhaal van bijna 150 jaar is het verhaal van leprapatiënten, artsen, verpleegsters, onderzoekers, medewerkers, advocaten, donateurs en supporters; miljoenen mensen die toegewijd zijn om lepra te verslaan. Sinds 1980 werkt Leprazending ook vanuit Nederland. Stichting Leprazending Nederland is een zelfstandig partner in het netwerk van The Leprosy Mission.

Elke twee minuten hoort iemand ‘jij hebt lepra’

De afgelopen 25 jaar zijn 15 miljoen mensen genezen van lepra, maar er zijn nog steeds 5 miljoen mensen die lijden door de gevolgen van lepra, zoals een handicap of uitsluiting uit angst voor besmetting. Nog steeds krijgen jaarlijks meer dan 200.000 mensen de diagnose lepra. Iedere 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra, iedere 30 minuten een kind.

Voortzetten wat Hij begon

Lepra is een dief, het steelt, doodt, vernietigt. Het steelt gezondheid, waardigheid, verbondenheid en hoop. Ruim 2000 jaar nadat Jezus Christus op aarde liep blijft lepra de lichamen van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen verwoesten. Onze motivatie om leprapatiënten te helpen, vinden we in de liefde en barmhartigheid van Jezus Christus. Hij zag om naar mensen met lepra en genas hen. Laten we samen het werk voortzetten dat Hij begon.

Uitzien naar het jaar 2035

Wij geloven in een wereld zonder lepra. Ons verhaal stopt niet totdat lepra verslagen is. Met barmhartigheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid, betrokkenheid en dienstbaarheid weken we toe naar het stoppen van leprabesmetting, het stoppen van handicaps door lepra, en het stoppen van discriminatie door lepra. Onze eerste stip aan de horizon is het jaar 2035, het jaar waarin we leprabesmetting gestopt willen hebben. Wil jij meehelpen om van lepra geschiedenis te maken? Dank je wel! Jouw gift helpt mee lepra op te sporen, te behandelen en verspreiding te stoppen.

 

150 jaar in vogelvlucht

Hieronder ziet u – in vogelvlucht – onze geschiedenis. Een aaneenschakeling van mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor leprapatiënten.

1874 ‘De Zending aan Leprozen’ (The Mission  to Lepers) wordt geboren, als vrienden van Wellesley en Alice Bailey beloven om 30 pond per jaar in te zamelen en daarmee mensen met lepra in India te helpen. Het eerste jaar zamelen ze 600 pond in.

1874-1893 De Bailey’s reizen regelmatig naar het verre Oosten om op de hoogte te blijven van de nood onder mensen met lepra en om ondersteunend werk te bevorderen.

1884 Mary Reed, de eerste zendeling binnen de Zending, wordt directeur van Chandag ziekenhuis.

1917 De Zending heeft haar werk uitgebreid in India en het Verre Oosten, werkt in 87 programma’s in 12 landen, en geeft aanvullend steun aan 8 landen. De eerste testen in behandeling vinden plaats.

1917-1937 In deze 20 jaar krijgen mensen met lepra voor het eerst hoop op genezing, door behandeling met Chaulmoogra olie die steeds vaker wordt toegepast. De injecties zijn pijnlijk en maar enkele patiënten genezen, maar een tijdperk van genezing is aangebroken. Hierdoor wordt het woord ‘leprakolonie’ vogelvrij verklaard, en komt het hoopgevende woord ‘ziekenhuis’ daarvoor in de plaats.

1940-1949 Het eerste effectieve geneesmiddel tegen lepra, Dapsone, wordt geïntroduceerd. De volgende 15 jaar worden er miljoenen patiënten met succes behandeld.

1946 Dr. Paul Brand en zijn collega’s in Karigiri, Zuid India, pionieren in levensveranderende reconstructieoperaties die de gevolgen van lepra kunnen corrigeren.

1950-1959 Als gevolg van het Dapsone-onderzoek wordt het werk van de Zending uitgebreid naar Afrika.

1960-1969 Lepraonderzoekers ontdekken nieuwe medicijnen tegen lepra, nadat gebleken is dat veel mensen een vorm van lepra hebben die resistent is tegen Dapsone.

1965 De “Mission to Lepers” wijzigt haar naam in Leprosy Mission om te voorkomen dat het negatieve woord “Lepers” (Leproos) wordt gebruikt.

1970-1979 Dramatische vermeerdering in het werk van poliklinieken, door het streven naar behandeling van mensen in hun eigen omgeving door middel van S E T programma’s: Survey, Education and Treatment (= Onderzoek, Voorlichting en Behandeling)

1981 De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt een nieuwe combinatie van medicijnen aan als behandeling van lepra, Multi Drug Therapy (=behandeling door de combinatie van meerdere medicijnen), om de resistentie tegen Dapsone tegen te gaan. Mensen genezen er soms in zes maanden al mee.

1990-1999 Nadat er meer mensen met lepra een behandeling afmaken, wordt de zorg na genezing (‘Care after Cure’) steeds belangrijker. Aan degenen die blijvende schade van lepra ondervinden wordt hulp verleend door middel van maatschappelijke, economische en lichamelijke rehabilitatie.

2000 Op weg naar het uitroeien van lepra. Het onderzoek naar een mogelijk vaccin tegen lepra gaat door. Hoewel lepra volledig te genezen is, worden er jaarlijks nog steeds meer dan 500.000 nieuwe gevallen wereldwijd vastgesteld door verschillende organisaties. In 2003 werden ruim 57.000 nieuwe gevallen vastgesteld door Leprazending alleen. De uitdaging blijft bestaan, om mensen met lepra te behandelen en rehabiliteren en tegelijkertijd het stigma dat aan lepra vastzit te doorbreken.

Vandaag Op dit moment werken we in meer dan twintig landen aan meer dan 200 projecten. Maar ieder jaar worden er nog steeds meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten geregistreerd. Onze inzet blijft hard nodig. We zijn dankbaar dat we samen met een grote achterban mensen met lepra helpen te herstellen, handicaps te voorkomen en een menswaardig en zelfstandig bestaan te kunnen geven!

2035 Een stip aan de horizon. Lepra eindelijk de wereld uit? We werken eraan en er bidden ervoor dat lepra in 2035 niets meer is dan een eenvoudige ziekte  waarvoor men bij de dokter medicijnen kan halen, die geen handicaps meer veroorzaakt en waarvoor niemand meer bang hoeft te zijn.

Neem deel aan onze geschiedenis, steek uw hand uit om levens te herstellen.

 

Vraag ‘Besmet’ tijdelijk gratis aan!

Een indrukwekkend verhaal over een bijna vergeten ziekte. Vraag het nu aan.

Nu aanvragen