Christelijke hulporganisatie

Leprazending is een internationale christelijke hulporganisatie tégen lepra. In ons werk volgen we Jezus’ voorbeeld, met aandacht en liefde de individuele patiënt. Het christen-zijn komt naar voren in onze inzet voor leprapatiënten, maar ook in gebed. Honderden mensen in Nederland ontvangen de gebedsbrief van Leprazending, en ook op het kantoor in Nederland neemt de relatie met God een belangrijke plek in.

Leprazending is een christelijke hulporganisatie

Voor medewerkers van Leprazending is Jezus navolgen een deel van hun leven. We zijn een uitgesproken christelijke hulporganisatie. Artsen en verpleegkundigen in lepraziekenhuizen die wij steunen bidden voor hun werk, en laten zich leiden door Jezus. Elke twee maanden ontvangen wij gebedspunten uit het werkveld om voor te bidden.

Bewogenheid en barmhartigheid voor mensen met lepra staat bij christelijke hulporganisatie Leprazending hoog in het vaandel. Leprapatiënten leven vaak aan de onderkant van de maatschappij. Ze worden beschimpt en gediscrimineerd. Juist deze mensen had Jezus op het oog toen hij tien melaatse mensen genas (Lucas 17:11-19). En daarom willen wij ons juist ook voor hen inzetten.

Christelijke identiteit

Dat Leprazending een uitgesproken christelijke hulporganisatie is, wil niet zeggen dat wij niet samenwerken met niet-christelijke hulporganisaties. Dat doen we graag, en geregeld om de leprapatiënt nog beter van dienst te zijn. Een voorwaarde is wel dat we onze christelijke identiteit niet uit het oog verliezen.

Bij de hulp aan leprapatiënten maken we geen onderscheid in geloof. We willen iedereen die lijdt aan lepra helpen, en een nieuwe toekomst bieden.

Onze christelijke identiteit ziet u terug in onze missie en waarden. Onze missie is:

We streven met liefde, toewijding en passie naar ons doel: lepra overwinnen.  In navolging  van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

Heeft u een vraag of wilt  u ons beter leren kennen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u leprapatiënten een nieuwe toekomst geven? Steun Leprazending.