ANBI en CBF informatie

Leprazending is Erkend Goed Doel

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig om gaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslagdus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via de banner of deze link kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Algemene gegevens

Statutaire naam: Stichting Leprazending Nederland
RSIN / fiscaal nummer: 005840995
ANBI-status: Ja
Contactgegevens
Telefoon 055-7600500
info@leprazending.nl
www.leprazending.nl
Postbus 902
7301 BD Apeldoorn
Bezoekadres: Arnhemseweg 1 – Apeldoorn
IBAN: NL75INGB0003243999

Voordelen ANBI-status

Leprazending heeft een ANBI-status. Dat betekent dat u als donateur kunt profiteren van belastingvoordelen. Dit geldt voor zowel de losse giften, als de periodieke giften. Om bij de inkomstenbelasting het totaalbedrag aan giften af te kunnen trekken, moet het totaal aan giften hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’. Dit zijn alle inkomsten uit de box 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend.

Bij de aangifte hoeft u geen bewijs te leveren van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften.

Doelstelling Leprazending

Missie:

We streven met liefde, expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als toegewijde volgelingen van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven.

Doelstelling:

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt.

Actueel beleidsplan

Link naar het actuele beleidsplan: Leprazending Strategisch Plan 2018 – 2023

Statuten en Regelementen

Gedragscodes en richtlijnen

Leprazending onderschrijft de volgende richtlijnen:

Verslaglegging

Link naar het actuele jaarverslag en jaarrekening

Bestuur

Arnoud de Jong (Voorzitter)
Marco van Brummelen (Penningmeester)
Emmy van der Grinten
Ton Schreuders
Hilda Timmerman
Samuel Visser
Henno Couprie (uitvoerend bestuurder)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Uitsluitend gemaakte reiskosten worden vergoed
Beloningsbeleid medewerkers: Leprazending volgt de Arbeidsvoorwaarden die ook gelden voor de medewerkers van het Dienstencentrum van de Prot. Kerk Nederland

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over Leprazending? Wij registreren iedere klacht en nemen deze serieus.

  1. U kunt uw klacht telefonisch of via het serviceloket melden. Zie onze contactpagina.
  2. Wij streven er naar binnen drie werkdagen contact met u op te nemen om te bevestigen dat we de klacht ontvangen hebben en koppelen we terug hoe wij deze klacht oplossen / opvolgen (welke actie eruit volgt).
  3. Wij gaan aan de slag om de klacht te verhelpen.
  4. Indien u dit wenst koppelen we na het verhelpen van de klacht aan u terug wat ermee gebeurd is.
  5. Klachten die bij ons binnen zijn gekomen worden minimaal 1x per jaar geëvalueerd en besproken in het team.

Bekijk hier de volledige klachtenregeling van Leprazending.

Vraag ‘Besmet’ tijdelijk gratis aan!

Een indrukwekkend verhaal over een bijna vergeten ziekte. Vraag het nu aan.

Nu aanvragen