Operaties in Oost-Nepal

Reconstructieve-/ plastische chirurgie

Lepra patiënten kunnen door zenuwbeschadiging verlammingen in gezicht, handen en voeten oplopen. Voorkomen van verlammingen is vaak mogelijk door een tijdige diagnose en adequate behandeling (zie eerdere blogs). Vaak komen patiënten te laat voor behandeling of verlammingen treden op als gevolg van complicaties die zich ontwikkelen na de diagnose. De medicijnen die de complicaties in alle gevallen effectief kunnen behandelen zodat zenuwbeschadiging kan worden voorkomen zijn er nog niet!

OP dit moment ben ik in een centrum in het Oosten van Nepal. nepal-travel-mapEr is een chirurgisch team vanuit Engeland op bezoek die 5 dagen lang komt opereren – alleen aan handen. Dit centrum heeft wel een eigen chirurg die een deel van de operaties kan doen, als hij de tijd er voor ook kan vinden, maar er blijven toch een aantal patiënten met problemen waar echt een specialist voor nodig is (plastisch of handchirurg). Van het team maakt ook een  Amerikaanse handtherapeut deel uit. We trekken samen op en geven afwisselend les.

Mohammad, 16, toont zijn geklauwde handen

Er wordt van 9.00 ’s-ochtends tot 8.00 ’s-avonds geopereerd en de collega en ik zorgen er voor dat de therapeuten hier de juiste nazorg-/therapie geven om handen weer zo goed mogelijk te laten functioneren. Een handboek dat ik samen met een chirurg 10 jaar geleden geschreven heb komt goed van pas! In het ziekenhuis dat ik later deze week bezoek is ook een team uit de Engeland aanwezig en zijn er ook chirurgen uit Kathmandu op bezoek die kennis willen nemen van de technieken die veel worden toegepast in de lepra reconstructieve chirurgie, maar ook goed gebruikt kunnen worden voor vele niet lepra gerelateerde verlammingen en misvormingen.

In beide ziekenhuizen die ik deze week bezoek zijn operaties dus mogelijk en worden soms specialisten ‘ingevlogen’ om training te geven en bijzondere operaties uit te voeren.

Veel van de handoperaties zijn ontwikkeld door dr Paul Brand ( overleden in 2004). Er is een mooi boek over zijn levenswerk geschreven dat beschikbaar is bij Leprazending. Hij wordt gezien als de vader van de lepra revalidatiezorg en -chirurgie. Ik heb het voorrecht gehad om drie jaar in zijn afdeling te mogen werken. Vaak verwijs ik naar hem op (inter)nationale congressen en seminars als mijn geestelijke en professionele rolmodel. Vorig jaar nog het grote zendingsziekenhuis in India bezocht waar hij in de jaren vijftig – de chirurgie-/revalidatie m.b.t. lepra ontwikkelde.

In Green Pastures ziekenhuis zijn er de laatste jaren nauwelijks operaties uitgevoerd. Er was geen chirurg, dus wisten sommige patiënten ook al gauw via de tam-tam dat ze wel in de twee andere ziekenhuizen terecht konden. Slechte PR voor Green Pastures en veel kosten voor patiënten die wel de weg wisten te vinden naar de andere ziekenhuizen.

Vorige week ontmoette ik een Nepalese plastische chirurg die in China werkt. Daar afgestudeerd maar nu nog bezig met zijn promotie-onderzoek. Volgend jaar juni/juli komt hij graag terug naar Nepal en is geïnteresseerd om in Green Pastures aan de slag te gaan. Nu nog de financiële middelen zien te vinden!