Nuhu loopt weer
dankzij een kunstbeen

Nuhu kan weer lopen. In deze video spreekt hij u als donateur dankbaar toe.

Nuhu is 38 jaar en woont in Nigeria. Toen hij 18 jaar was, ontdekte hij vlekken op zijn hand. Ook verloor hij het gevoel in zijn rechterbeen. Daarna hij kreeg zweren aan zijn voet. Zijn moeder nam hem mee naar een traditionele genezer om kruidenmedicijnen te halen. Helaas werden de zweren steeds erger.

Pas toen Nuhu 30 was, hoorde hij van het medisch centrum van Leprazending in Abuja. Daar werd de diagnose ‘lepra’ gesteld.

Ik wil dit werk steunen

Medicijnen

Helaas moest Nuhu’s been geamputeerd worden.

Nuhu startte met medicatie en ging zich al snel beter voelen. Helaas dacht hij toen dat het geholpen had en stopte met het innemen van de pillen. Maar de zweren werden weer erger. Na drie jaar klopte Nuhu opnieuw bij Leprazending aan om de behandeling af te maken. Hij kon terecht in een verzorgingshuis voor leprapatiënten. Daar kreeg hij de nodige zorg en aanmoediging om zijn medicijnen te nemen. Alleen was inmiddels zijn been zo ver aangetast door de lepra dat hij tot onder de knie moest worden geamputeerd.

Lepra kan gestopt worden

Vandaag de dag krijgt elke twee minuten iemand de diagnose lepra. Dat moet toch stoppen? Het goede nieuws is: het kán gestopt worden. Door lepra tijdig op te sporen en snel te behandelen.

Sociale uitsluiting

Een bijkomend verdriet voor Nuhu was dat toen zijn vrouw ontdekte dat hij lepra had, ze hem en zijn vier kinderen verliet. Daarnaast raakte hij na de amputatie van zijn been sociaal in het slop. Hij kwam zijn huis niet meer uit en zag zijn vrienden niet meer. De jonge vader werd depressief.

Oefenen met het nieuwe been.

Nieuwe hoop

Nuhu kreeg een hoopvol bericht: ik kan een nieuw been krijgen! Dan moet wel de wond eerst genezen zijn. Een probleem is dat het orthopedisch medisch centrum in Minna ver bij hem vandaan is. Hij heeft niet veel geld en een groot gezin om te onderhouden. Hij wist niet hoe hij de reis en hotelkosten ter plekke zou moeten betalen. Gelukkig is naast het medisch centrum van Leprazending nog niet zo lang geleden een gastenverblijf ingericht. Nuhu kon daar alle tien dagen wonen terwijl hij een nieuw been en fysiotherapie kreeg. Ook de reis werd voor hem vergoed.

Op eigen benen

Een beenprothese is maatwerk. De deskundigen in het medisch centrum onderzochten hem en zorgden voor een passend been. Daarna kreeg hij oefeningen om met dit kunstbeen te leren lopen. Zo kon hij het centrum op eigen benen verlaten. Dit zegt Nuhu na de behandeling: ,,Toen ik mijn been kwijtraakte bleef ik in huis, zocht mijn vrienden niet meer op en werd depressief. Maar nu kan ik weer voor mijn land en de dieren zorgen. Mijn leven is volledig ten goede veranderd!”

Zelfstandig het ziekenhuis uit.

Samen voor herstel

Een verhaal als dit van Nuhu maakt opnieuw duidelijk dat u werkelijk verschil maakt in levens. Wij zijn heel dankbaar voor uw voortdurende steun. Daardoor kunnen nog meer mensen als Nuhu een prothese krijgen en hun leven opnieuw beginnen.

Wereld zonder lepra

Wij ervaren het als een zegen dat jij en mensen zoals jij, leprapatiënten in je hart sluit. Samen werken we toe naar ‘een wereld zonder lepra ’. Om dat te bereiken moet de strijd tegen lepra doorgaan. Totdat niemand meer lijdt door lepra. Help jij ook mee? Elke gift, klein of groot, draagt bij aan het voorgoed verslaan van lepra. Heel hartelijk dank!

Ik wil helpen

 

Dit artikel verscheen in de nummer 2/2022 (juni) van ons Recover Magazine. Ook op de hoogte blijven van het werk onder leprapatiënten? Vraag Recover Magazine aan!