Update Noodhulp Tsjaad

Dia voor bij uw collecte: PowerPoint_Kerken

Update: 27-9-2018

Mensen in Tsjaad lijden onder droogte

Er is al € 91.950 gegeven

In het noordwesten van Tsjaad zijn de oogsten mislukt. Mensen hebben honger. We willen nog meer mensen in dit arme land helpen. De nood is hoog. Vaak lijden de zwakkeren het meest in moeilijke tijden. Hartelijk dank

Met giften hebben we al diverse leprapatiënten nieuwe hoop kunnen geven. Hieronder leest u wat er tot nu toe met uw gift is gedaan.

Update: 17-7-18:

Veldwerker in Tsjaad Geeske Zijp vertelt:

Hulp aan leprapatiënten

Op dit moment is – dankzij hulp uit Nederland – graan uitgedeeld aan leprapatiënten in de volgende gebieden. Elke patiënt krijgt een zak van 100 kg:

  • Melfi: 73 zakken graan
  • Mongo: 38 zakken graan
  • Bitkine: 42 zakken graan. Dit graan wordt op dit moment uitgedeeld.
  • Mangalme: 41 zakken graan

Hulp aan gehandicaptenorganisaties

In deze gebieden hebben gehandicapten een halve zak graan gratis gekregen. De andere helft is gegeven als lening. Bij de volgende oogst wordt verwacht dat het graan wordt teruggestort bij de graanbank met een extra percentage aan graan. Op die manier kan de graanbank groeien.

  • Rofinou: 63 zakken graan
  • Bitkine: 21 zakken graan
  • Doyo: 16 zakken graan
  • Korbo: 60 zakken graan

Graanbanken

Leprazending zet – met giften uit Nederland – graanbanken op om mensen met lepra of een handicap op de langere termijn te helpen. Met giften wordt graan op een moment dat de prijzen nog laag zijn ingekocht. Als een oogst mislukt, kunnen mensen bij de graanbank goedkoop graan lenen. Later kunnen zij dit graan – met rente – terug betalen.

Als mensen in Tsjaad graan op de lokale markt willen kopen, is dit bij een slechte oogst bijna onbetaalbaar. Ook speelt waardevermindering van het geld een rol. Dit betekent: honger. Bij de graanbank kan voor een betaalbare prijs voedsel worden gekocht. Ook kopen mensen graan bij de graanbank om hun land te kunnen inzaaien.

Zeer armen

In Bitkine hebben tientallen mensen die het zeer arm hebben tussen de 12,5 – 25 kg graan gekregen. Dit weekend worden in Mongo 136 mensen geholpen met 25 kilo graan per persoon.

Dank u wel voor uw hulp!

 

Update:13-6-2018

Lepra, Tsjaad, droogte

Dit is Younous. Hij is blind. Zijn ouders zijn gescheiden en zijn moeder trouwde met iemand anders. Zijn stiefvader is kortgeleden overleden. De moeder van Younous moet nu snel werk vinden, anders kan ze haar kinderen niet meer te eten geven. Door al haar zorgen heeft ze helaas weinig aandacht voor Younous.

Leprapatiënten hebben uw hulp nú nodig

Uw hulp is nú nodig voor de mensen in Tsjaad. Door hoge temperaturen en weinig regen is de oogst van de gierst bijna volledig mislukt. De overgebleven gierst wordt ook nog aangevreten door een insectenplaag. En juist gierst – met pinda’s en sesam – is het basis-ingrediënt voor alle maaltijden van de Tsjadiër. Dit is een regelrechte ramp.

 

lepra, Tsjaad, droogte, 2018

 

Malmouna heeft lepra. Ze heeft een klein stukje grond waarop ze gierst verbouwt. Dit jaar heeft ze nauwelijks kunnen oogsten. Al haar gierst is nu al op. Malmouna is op dit moment niet ongerust omdat ze hulp verwacht van leprazending. Mooi dat we zo concreet kunnen helpen en een verschil maken in het leven van Malmouna.

 

Niet meer te eten

Mensen in het noordwesten van het land hebben letterlijk niets meer te eten. Complete dorpen zijn leeggestroomd. Inwoners hebben huis en haard verlaten op zoek naar voedsel. Sommige vrouwen zijn zo wanhopig dat ze mierennesten plunderen op zoek naar gierstkorrels zodat ze hun kinderen te eten kunnen geven. Steeds meer mensen lijden honger.

Mahreb

Geeske Zijp zet samen met haar team alles in het werk om de allerarmsten te steunen. Deze groep wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl ze erg kwetsbaar zijn. Vooral gehandicapten met lepra worden door deze ramp zwaar getroffen.

 

Mahreb is leprapatiënt en werd blind na een ernstige oogziekte. Hij vertelt: ‘In mijn dorp zijn mensen bladeren van bomen gaan eten. Ze koken ze en vermengen het met wat bloem omdat er niet genoeg bloem is om de traditionele dagelijkse pap te maken.’ ‘Niemand heeft geld omdat er geen graan is. De graanprijs is zo hoog dat arme mensen geen eten kunnen kopen. Vrouwen proberen hout bij elkaar te sprokkelen om dit vervolgens te verkopen. Maar niemand koopt het hout omdat niemand geld heeft. Iedereen doet wat hij kan om zijn familie te voeden.’

 

Helpt u mensen met lepra in nood?

Ja, ik doneer nu: